دکتر فرشاد علامه   

   معاون درمان: دکتر سید فرشاد علامه

گروه آموزشی: گروه تخصصی گوارش و کبد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
شماره تماس: 66760433-021
شماره نمابر:  66707684-021