بانک جامع قوانین و مقررات 
اطلاعیه ها و بخشنامه ها 
فیش حقوقی  
سوابق بیمه 
فرم خام گواهی ضمانت و کسر از حقوق  

سامانه مدیریت مالی دانشگاه 

رییس اداره حسابداری : محمد اسماعیلی 

شرح وظائف:
نظارت بر ثبت بموقع کلیه عملیات مالی اعم از وجوه دارائیها ، بدهیها ، هزینه ها و تعهدات مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و تهیه و تنظیم دفاتر و صورتحسابها طبق ضوابط و مقررات و ارائه بموقع آنها به امور مالی دانشگاه
نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و اوراق بهادار و همچنین انجام امور سپرده ها بر طبق مقررات مربوط .
ثبت و نگاهداری حساب دارائی های ثابت و نظارت بر هرگونه جابجائی واعمال در حساب های مالی .
تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و ابلاغ می گردد پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوط .
انجام پرداخت هزینه ها در مورد اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و حواله و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوط .
نظارت در اجرای دقیق تفاهم نامه مبادله شده و رعایت تخصیص ها .
انجام پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت و واگذاری تنخواه گردان بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته پس از طبیق با رعایت قوانین و مقررات و دستور العمل های مربوط و مقررات در واریز بموقع آنها .
مراقبت بر واریز بموقع تنخواه گردان کارپردازان و واحدهای تدارکاتی در موعد مقرر و در صورت وقوع کسری اعلام به امور مالی دانشگاه . بدیهی است در مواردی که دستور پرداختی بر خلاف مقررات به شما ارجاع می شود رعایت دقیق مفاد ماده 90 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه الزامی می باشد .
نظارت بر ثبت بموقع درآمدهای تحقق یافته و پیگیری در وصول مطالبات و ایصال درآمدها .
نظارت بر کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی در موعد مقرر با رعایت مقررات .
نظارت بر حفظ و نگهداری و صیانت از اسناد و مدارک مالی و گزارشات .
همکاری با حسابرس مقیم و ارائه به موقع اسناد حسابداری و مستندات جهت بررسی و اظهار نظر .
نظارت بر عملکرد کارشناسان ادره حسابداری ، اداره اموال و کارپردازی معاونت .
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق       
تلفن مستقیم : 66701707

کارشناس مسئول حقوق و دستمزد : سهیلا ربانی
شرح وظایف :
دریافت دستور و برنامه کار از سوی رئیس واحد
تهیه و تنظیم ،  رسیدگی و صدور اسناد مربوطه به کلیه لیستهای حقوق و مزایا ، اضافه کار ، محرومیت از مطب و سایر مزایای پرسنلی
رسیدگی به کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
رسیدگی و ارسال لیستهای بیمه ، مالیات ، بازنشستگی و سایر کسورات حقوق به ادارات مربوطه و اخذ تاییدیه آن
صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت وارسال تاییدیه گواهی های صادره به مراجعه ذیربط
انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق، تلفن داخلی :  1055 
کارشناس مالی : ندا فریدونی
شرح وظایف :
دریافت دستور و برنامه کار از رئیس واحد
ثبت و صدور و رسیدگی بر تمامی اسناد هزینه ای و ارائه گزارشات مالی برای مافوق
اصلاح اسناد و صورتحسابهای واخواهی شده
صدور اسناد مربوط به تنخواه کارپرداز،دریافت اسناد هزینه و رسیدگی به اسناد کارپردازی
پایش مستمر تمامی فرایندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی
انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق، تلفن داخلی :  1054 
امین اموال : امید خسروی
شرح وظایف :
دریافت دستور و برنامه کار از رئیس واحد
صدور پروانه خروج برای اموال جهت تعمیرات و سایر امور
تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و پیگیری وضعیت آنها از رئیس واحد و اخذ مجوز از معاونت توسعه دانشگاه جهت اسقاط با اهدای اموال مذکور
صورت برداری از اموال واحدها هر شش ماه یکبار و کنترل موجودی اموال هر واحد و ارسال آن در دانشگاه
ثبت قبض انبار و حواله انبار و تخصیص پلاک و نصب ان بر روی اموال غیر مصرفی
نگهداری حساب کلیه اموال دولتی و گزارش کسری اموال به رئیس واحد
انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق ، تلفن داخلی :   1022 
انباردار : علیرضا حسنی
شرح وظایف :
دریافت دستور و برنامه کار از معاون درمان و رئیس حسابداری
کنترل و تایید درخواست های ارسالی از طرف درخواست کنندگان کالا در سیستم نجات 2
تبدیل درخواست های ارسالی به حواله انبار در سیستم نجات 2 (در صورت موجود بودن کالا )
تحویل کالای درخواست شده پس از انجام روند تایید حواله انبار در سیستم نجات
اخذ تایید از فرد درخواست کننده پس از تحویل کالا و بایگانی در زونکن مربوطه
تحویل حواله انبار تایید شده به اداره حسابداری
تنظیم درخواست خرید کالا در سیستم نجات 2 (در صورت عدم موجود بودن کالا )
تطبیق و تحویل کالای خریداری شده با نمونه درخواستی
تایید و کنترل کالای خریداری شده در سیستم نجات 2
چیدمان کالای خریداری شده در محل مناسب با توجه به نوع ، تاریخ ، وزن و کثرت مصرف
صورت برداری از موجودی انبار در فواصل معین و ارائه گزارش به مقام مافوق
پایش مستمر تمامی فرایندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
انجام دیگر امور محوله برابر دستور مافوق
تلفن تماس : 66705034     داخلی :  1022 

مسئول تدارکات  :آقای باباجان زاده
شرح وظایف :
1. دریافت دستور و برنامه کار از معاون درمان و رئیس حسابداری
2. رسیدگی به درخواست های واصله در سازمان مجازی و سیستم نجات 2
3. بررسی های لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها جهت خرید
4. دریافت استعلام بها قبل از تامین اعتبار و ارائه به مقام مافوق
5. تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر فاکتور و رسید انبار و مدارک مثبته
6. ارائه اسناد و دریافت تنخواه گردان مجدد
7. خریداری اجناس درخواستی پس از موافقت معاون محترم درمان
8. تحویل کالاهای خریداری شده به انبار و دریافت رسید جهت ارائه به اداره حسابداری
9. تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه ای مربوطه
10. کوشش در انتخاب بهترین نوع کالا و مواد خریداری شده
11. تهیه نمونه کالای درخواستی و ارائه آن به سرپرست مربوطه در صورت لزوم
12. آگاهی دقیق از مشخصات فروشندگان کالاهای مورد نیاز درخواستی و ارائه راهکارهای جدید جهت پیشبرد اهداف و وظایف
13. پایش مستمر تمامی فرایندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
14. انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق
تلفن تماس : 66705034     داخلی :       1064