رییس اداره امور آزمایشگاه ها: دکتر شعبان علیزاده
تلفن داخلی: 1112

کارشناسان:

علیرضا رنجبریان - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1031 )
زهره تالهی - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1099 )
آناهیتا صداقت - کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1100 )
سارا رضا نژاد -کارشناس نظارت
بر امور آزمایشگاه ها( تلفن داخلی: 1039 )
معصومه براتی- کارشناس نظارت
بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1097)
علیرضا خوشبختی-
کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها ( تلفن داخلی: 1042)

شرح وظائف:
مجری خط مشی و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت،ریاست دانشگاه ومعاون درمان. 
ممیز ی و نظارت بر مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش وتحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی در صورت نیاز.
 اعتبار بخشی آزمایشگاه های بیمارستانی در قالب تیم معاونت درمان.
برگزار ی کمیسیون ماده 20 اداره امور آزمایشگاه ها .
انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراکز تحت پوشش .
انجام   فعالیت های مرتبط با پروانه های آزمایشگاهی اعم از تاسیس،مسؤلیت فنی،ابطال ،تمدید،جابه جائی و. . .
انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها.
شرکت در جلسات و کمیته های علمی،مشورتی،اجرائی .
برگزار کننده  جلسات آموزشی(کارگاه و کنفرانس) جهت کارشناسان ومسؤلین فنی مراکز تحت پوشش.
پاسخگویی به ارباب رجوع.
تنظیم آمار و اطلاعات  آزمایشگاه های تحت پوشش.
ارزیابی نقشه ها و پلان های  آزمایشگاه ها .
پیگیری شکایات واصله.
اظهار نظر کارشناسی در واگذاری آزمایشگاه های دولتی .
همکار ی با  ستاد بحران در معاونت درمان.
همکاری با اداره تجهیزات پزشکی واظهار نظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی.
تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها  متناسب با نیازها.

دستورالعمل کشوری مقابله با کرونا ویروس

فراخوان جلب مشارکت آزمایشگاه های پزشکی در تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم

الزام آزمایشگاه های تحت پوشش به ثبت مشکلات تامین تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی در سامانه اعلام کمبودها  
دستورالعمل چک لیست جامع بازدید نظارتی از آزمایشگاه های پزشکی - ویرایش 1398
دستورالعمل چک لیست بازدید سرزده از عملکرد آزمایشگاه های پزشکی - ویرایش 1398
بخشنامه تعرفه آزمایش تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم
بخشنامه تعرفه خدمات انتقال خون
بخشنامه معرفی بانک های اطلاعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

بخشنامه وزارتی ثبت موارد سرطان ( شماره 3489 اردیبهشت 95)

بخشنامه آزمایشگاه مرجع سلامت مبنی بر مجاز بودن شربت خوراکی دکستروز محصول شرکت داروسازی آرمان بهبود سینا
بخشنامه وزارتی با موضوع نظارت جدی بر تبلیغات امور پزشکی در فضای مجازی (21 بهمن 96)
دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی، تبلیغ و آگهی
نامه معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص ثبت آنلاین گزارش پاتولوژی سرطان
شیوه نامه ثبت برخط گزارش پاتولوژی سرطان

بخشنامه منشور اخلاق حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

آیین نامه تاسیس آزمایشگاه

استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ویرایش 1397

راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته ی سازمان نظام پزشکی

دستورالعمل اجرایی مربوط به تمدید پروانه های آزمایشگاهی:

پیوست 1  : لیست کتب و منابع قابل قبول آزمایشگاه مرجع سلامت .
پیوست  2 : شرح وظایف موسس ،مسئول فنی دائم و موقت آزمایشگاه .
پیوست 3 : فلوچارت تمدید پروانه های قانونی .
پیوست 4 : دستورالعمل پیگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی .
پیوست 5 : فلوچارت رسیدگی به شکایات در خصوص تمدید پروانه توسط آزمایشگاه مرجع سلامت .
پیوست 6 : شایعترین چالش ها در فرآیند های سیستم مدیریت کیفیت در بخش دولتی و خصوصی .
پیوست 7 : تعهدنامه مهر و امضاء شده آزمایشگاه  به مراکز بهداشتی .


 تمدید 5 ساله مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه بهره داری  و مسئولین فنی 

جایگاه و کاربرد آزمایش های سرولوژی در ارتباط با کووید 19

الزام شرکت آزمایشگاه ها در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت

اطلاع رسانی در خصوص آنتی ژن های رایت لوله ای انستیتو پاستور

اعلام عملکرد آزمایشگاه های خصوصی در انجام آزمایش های تشخیص آنفلوانزا

نتیجه ارزیابی کیفیت آنتی سرم های تشخیص سالمونلا تولید شرکت بهار افشان

فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایات

نمودار جریان کار ثبت و رسیدگی به شکایات از وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی (IVD)

گزارش مشکلات مرتبط با کیت ، فرآورده ها و فن آوریهای تشخیص آزمایشگاهی از آزمایشگاه های بیمارستان ها به اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه

گزارش مشکلات مرتبط با کیت ، فرآورده ها و فن آوری های تشخیص آزمایشگاهی از اداره امورآزمایشگاههای استان به اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت

روش های فنی کسب اطمینان از اعتبار نتیج آزمایشگاهی

بخشنامه معرفی آزمایشگاه مورد تایید به منظور ادغام بیماری هپاتیت در نظام ارائه خدمات سلامت

فراخوان در خصوص ادغام بیماری هپاتیت در نظام ارائه خدمات سلامت

اطلاع رسانی موارد مثبت سندرم داون

اطلاع رسانی در مورد لزوم آمادگی و پاسخ در بلایا و فوریت ها