مسئول واحد کنترل عفونت:

کارشناس: مهناز هادی پور- کارشناس  مسئول کنترل عفونت    تلفن داخلی:1034     اتاق: 213


دکتر افهمی  
دکتر محمد سلیمانی

دکتر شیرین افهمی                    دکتر محمد سلیمانی                  
 بیمارستان شریعتی                      بیمارستان فارابی

 

 

 

دکتر طاهره سوری          

   دکتر طاهره سوری
    بیمارستان رازی                     

دستورالعمل نحوه استفاده از اقلام حفاظت فردی جهت پیشگیری از کووید 19

راهنمای استفاده از واکسن بهارات

راهنمای استفاده از واکسن سینوفارم

راهنمای استفاده از واکسن استرازنکا

راهنمای درمان بیماران بدون دهیدراتاسیون

 بخشنامه تکمیلی نمونه گیری از موارد مشکوک به کورونا(خرداد 93) 
بخشنامه کشت از محیط ( 1387)
بخشنامه  کشت از محیط ( بهمن 87)
بخشنامه ضدعفونی کردن تجهیزات پزشکی
دستورالعمل تزریقات ایمن
بخشنامه  اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست
دستورالعمل اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست
بخشنامه انجام نکروپسی( خرداد 93)
ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
دستورالعمل کورونا ویروس
شیوه نامه مدیریت بستری بیماران کورونا ویروس
Assessment tools for IPC programmes
دستورالعمل اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

ابلاغیه دستورالعمل اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته 
بخشنامه واکسیناسیون آبله مرغان در گروه های پر خطر
بخشنامه واکسیناسیون هپاتیت بدو تولد

دستورالعمل پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبا
زیکا و بارداری
دستورالعمل زیکا

دستورالعمل ZIKA

آخرین اطلاعات در رابطه با زیکا

پوستر بهداشت دست

دستورالعمل آنفلوانزا

فهرست آنتی بیوتیک هایی که تجویز آن توسط پزشکان عمومی و به صویت سرپایی توصیه نمی شود

ابلاغ دستورالعمل تجویز منطقی آنتی بیوتیک های پر هزینه

فرآیند تحویل آنتی بیوتیک های ایمی پنم، مروپنم، وریکونازول، ونکومایسین، آمنوتریسین، لیپومازول و کاسپوفانژین در داروخانه های سطح شهر

سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی

جدول شماره 1- فرآوری مجدد تجهیزات پزشکی

جدول شماره 2- فرآوری مجدد تجهیزات پزشکی

دستورالعمل فرآوری مجد ایمن تجهیزات پزشکی

دستورالعمل ضدعفونی سطح بالا

راهنمای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی