ارزش های نسبی خدمات  
درآمد 
تعرفه خدمات  
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات 

ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی خدمان سال 1396
 

رئیس اداره اقتصاد درمان، بیمه و تعرفه: مریم رادین منش

تحصیلات: دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت
تلفن مستقیم:66707532-021

 تلفن داخلی: 1115


معرفی کارشناسان اداره:

شمسی اختیار: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی    تلفن داخلی: 1118

سارا اخوان: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   تلفن داخلی: 1009

سهیلا دمیری: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   تلفن داخلی: 1077

سمیرا رئوفی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   تلفن داخلی: 1009

رسالت این اداره:
نظارت و حمایت بر نحوه پیاده سازی مولفه های بیمه ای، امور تعرفه و شاخصهای اقتصادی حوزه درمان در جهت نیل به اهداف سازمان و کشور
این اداره در 4 حیطه اصلی فعال می باشد:

بخش اول: امور بیمه
تبادل الکترونیک اسناد بیمه سلامت
استحقاق سنجی بیمه های پایه
چاره اندیشی و رایزنی برای حل مشکلات بیمارستان ها با بیمه ها
مکاتبات دوسویه با سازمان های بیمه گر و مراکز تابعه
انجام امور بیمه ای مربوط به پزشکان تمام وقت درمانی و ماده 88
بررسی میزان و علل کسورات ناشی از عملکرد واحدهای بالینی در مراکز تابعه و اجرای مداخلات مورد نیاز به منظور کاهش کسورات بیمه ای بیمارستان های تابعه دانشگاه
اقدامات مربوط به پیگیری اخذ مطالبات ، برگزاری جلسات با ادارات کل بیمه ، برگزاری نشست های تخصصی و کمیته همسویی با ادارات کل بیمه پایه و شرکت های تکمیلی درخصوص خرید راهبردی

بخش دوم:استاندارد
اطلاع رسانی  و ابلاغ گایدلاینهای ابلاغی وزارت متبوع و استانداردهای خرید راهبردی و پیگیری عناوین انتخابی برای پیاده سازی

بخش سوم:تعرفه
ابلاغ تعرفه های خدمات سلامت و نظارت بر امور تعرفه
انجام بازدیدهای دوره ای در جهت رعایت دستورالعمل های ابلاغی وزارت متبوع و ارائه بازخورد به واحدها
پاسخ به سوالات و استعلامات تعرفه ای مراکز تابعه
پیگیری امور مربوط به خدمات جدید فاقد تعرفه و ارائه پیشنهاداتی در جهت منطقی نمودن تعرفه ها
ارزیابی تعرفه واحدهای برونسپاری شده به صورت میدانی و ارائه بازخورد
شناسایی و ارسال فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز تشخیصی درمانی تابعه فاقد کد ملی و تعرفه مشخص و نیز مشارکت در محاسبه قیمت تمام شده خدمات سلامت
راهنمایی واحدهای محیطی در نحوه بکارگیری صحیح کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و انعکاس نقطه نظرات و نیازسنجی اصلاحات مرتبط با کتاب مذکور

بخش چهارم: اقتصاد درمان
انجام امور مربوط به تخصیص اعتبارات بیمارستانها”ردیف های حمایتی“ و”طرح تحول سلامت“
انجام امور مربوط به طرح تحول سلامت
برگزاری جلسات مدیریتی با بیمارستانها درخصوص وضعیت اقتصاد درمان
انجام پژوهشهای مرتبط با حوزه
پایش سامانه سپاس و نظارت بر ارسال به روز پرونده ها و صحت سنجی داده های ارسالی
پایش سامانه هایHSE  و Medcare و نظارت بر ثبت اطلاعات به روز بیمارستانها
پایش سامانه مصدومین ترافیکی و نیازمندان
نظارت در خصوص نحوه محاسبه خدمات در یارانه سلامت
پاسخگویی به مصدومین ترافیکی بخش خصوصی و دولتی
انجام امور مربوط به سامانه سپاس و نظارت بر صحت ارسال پرونده ها به سامانه مذکور
بررسی میدانی پرونده های ترافیکی در راستای پیاده سازی دستورالعمل ماده 92
مشارکت در تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز از محیط درخصوص حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های سلامت

سایر فعالیت ها:
پیگیری فعالیتهای مرتبط با برنامه عملیاتی واحد
 انجام مکاتبات مربوط به بیماران ردیف های حمایتی و شبکه دولت

 

 

راهنمای تجویز داروی اریتروپویتین

راهنمای تجویز رمدسیویر

راهنمای تجویز داروی پیرفنیدون

خرید راهبردی:

اصلاحیه پمترکسد

 اصلاحیه خرید راهبردی ریه و سی تی

اکو کاردیو گرافی

بیماری موکوپلی ساکاریدوز

پزشکی هسته ای

خرید راهبردی قلب و عروق

داروهای آنتی بیوتیک

داروهای سرطان

سورفکتانت

سونوگرافی حاملگی

کولونوسکوپی

درمان سرطان روده بزرگ و معده

دستورالعمل اجرایی برنامه تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم

خرید راهبردی جرم گیری فوق لثه ای و تحت لثه ای

خرید راهبردی زایمان سزارین هیسترکتومی  

شناسنامه و استاندارد خرید زاهبردی بیمه ای تراکم سنجی استخوان

اصلاحیه شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای تراکم سنجی استخوان

CVS

آمینو سنتز

کوردو سنتز

خرید راهبردی بخش مراقبت های ویژه بیماران حاد سکته مغزی

راهنما و استاندارد:

ms

اکوکاردیو و ضوابط استانداردهای قلب

رقیق سازی حاد خون با حفظ حجم طبیعی

اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی 1399

 اکوکاردیوگرافی  از راه مری 1399

استرس اکوکاردیوگرافی1399

 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیر مادرزادی 1399

اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران مادرزادی 1399

EEG روتین در حالت خواب یا هوشیاری یا کما1399

آمبولی ریه

تجویز منطقی آنتی بیوتیک

تروما گردن

توانبخشی سکته مغزی

دهان و دندان و گوارش

ریه ، دارو سرطان و سونوگرافی

طب هوا و فضا

فرومولاری آزمایشات

قلب و عروق

راهنمای بالینی دیابت قبل و بعد از بارداری و حین زایمان

 استاندارد آنتی دوت تراپی در مسمویت های حاد و مزمن

کاتارکت و تزریق آواستین

کنترل مصرف سرپایی آنتی بیوتیک

بررسی درد و دلیریوم در icu

سزارین، هیسترکتومی، آزمون بدون استرس جنین

ارزیابی پیش از عمل بیماران جراحی

پلی سومنو گرافی، خواب، سنجش استخوان، سورفکتانت، تیتراسیون دستگاه فشار مثبت راه هوایی

استاندارد ارائه خدمت گروه کودکان و نوزادان

استاندارد توانبخشی در بیماران MS

استاندارد سازی بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب

استاندارد آنتی دوت تراپی

پروتکل مدیریت خونریزی های مامایی

راهنمای بالینی دیابت باردار

استاندارد خدمت توانبخشی در بیماران MS

راهنمای بالینی تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ و معده در ایران

راهنمای بالینی رادیوتراپی حین جراحی در ایران

پروتکل تشخیصی درمانی بیماری سی. اف

شناسنامه و استاندارد خدمتی cvs

 شناسنامه و استاندارد خدمتی آمینو سنتز

شناسنامه و استاندارد خدمتی کوردو سنتز

راهنمای طبابت بالینی فرآیند تزریق خون

استاندارد آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه، اسفنکتر ادراری یا مقعدی، شامل EMGو مانومتری

سونوگرافی NT وNB

استاندارد طراحی و ساخت و آموزش استفاده از ارتوز انگل فوت با قالبگیری

استاندارد طراحی و ساخت و آموزش استفاده از ارتزهای ترموپلاستیک- سفارشی- توراکولومبوساکرال- ارتوز بادی جاکت

استاندارد طراحی آموزش و ساخت استفاده از ارتز شکستگی استخوان بازو یا سارمینتو با قالبگیری

استاندارد بیهوشی در جراحی قلب و بیماران با سابقه بیماری قلبی

استاندارد طراحی ساخت و آموزش ارتز کوکاپ کوتاه با قالبگیری

پروتکل درمان پیشگیرانه هموفیلی A و B

استاندارد تمرین درمانی

فیزیوتراپی قفسه سینه اطفال

فیزیوتراپی قفسه سینه نوزادان

استاندارد ارزیابی فیزیوتراپی بیمار

استاندارد اختلالات لگن

استاندارد پایش برون ده قلبی

راهنمای ورزش درمانی در بیماران دیابتی

راهنمای مراقبت های تسکینی از بیماران مبتلا به سرطان

استانداردهای بیماری ریه

پزشکی هسته ای نسخه دوم

راهنمای تجویز ریتوکسیمتاب در میاسنتی گراویس

پروتکل تشخیص درمانی بیماری ام اس

نسخه دوم کاتاراکت

 تغییرات کتاب ارزش های نسبی-1400

 تغییرات تعرفه ارائه خدمات درمانی در منزل-1400

 آخرین ویرایش کتاب ارزش های نسبی-1400

 تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال-1400

 اصلاحیه کدینگ ویزیت سرپایی-1400

 تعرفه خدمات دندان پزشکی-1400

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش خیریه-1400

  تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش عمومی غیردولتی-1400

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش خصوصی-1400

 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی-1400

تعرفه آمبولانس 1399

تعرفه دندانپزشکی

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 99

 تعرفه تست غربالگری شنوایی نوزادان 1399
 تعرفه خدمات بخش دولتی
 تعرفه خدمات بخش خصوصی
 تعرفه خدمات بخش غیردولتی
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1398
 تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 98
 اصلاحیه تعرفه در بخش خیریه 1398
 نحوه اجرای تعرفه همراه بیمار
 اصلاح هزینه کیف بهداشتی مرداد 1398
 تعرفه تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم 1398
 تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال در سال 1398
 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی سال 1398
 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خیریه سال 1398
 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی سال 1398
 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش عمومی غیردولتی سال 1398
 تعرفه خدمات و اعمال جراحی گلوبال 97
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی 97
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی 97
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در خیریه 97
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی 97

 نامه تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)

 تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) مرداد 96

تعرفه اعتبارات 1396

 بخشنامه وزارت بهداشت - گلوبال 1395

 بخشنامه وزارت رفاه - گلوبال 1395
 ابلاغ تعرفه گلوبال - 1395
 بخشنامه وزارتی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی و خیریه در سال 1395
 تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال 1395
 مصوبه تعرفه بخش دولتی - 1394
 مصوبه تعرفه بخش خصوصی - 1394
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی (1393) 
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-1- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-2- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی-3- (1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی(1393)
بخشنامه تعرفه های خدمات پرتو پزشکی در بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی(1393)
راهنمای تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال) بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت(1393)
ابلاغ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات
 تعرفه مراکز خیریه
 تعرفه مراکز عمومی غیر دولتی
بخشنامه وزیر بهداشت ( تعرفه آمبولانس سال 1394)
بخشنامه معاون وزیر بهداشت ( تعرفه آمبولانس سال 1394)
دستورالعمل تعرفه آمبولانس بخش دولتی و غیر دولتی در سال 1394
دستورالعمل اجرایی تخفیف ارزش نسبی سال 1396
ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی خدمات سال 1396
 تعرفه خدمات پرستاری در منزل
ابلاغ وزارتی در خصوص تعرفه گلوبال نهایی
بسته تعرفه گلوبال نهایی
ابلاغ وزارتی - تعرفه آمبولانس سال 1396
تعرفه آمبولانس سال 1396
ابلاغ وزارتی - تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه سال 1396
 تعرفه خدمات تشخیصی درمانی مراکز خیریه سال1396
دستورالعمل اجرایی تخفیف ارزش نسبی سال 1396
بخشنامه اجرای بند "ز" تبصره 17 قانون بودجه سال 1397 در خصوص اخذ تعرفه دولتی در مراکز عمومی غیر دولتی

درسنامه اقتصاد سلامت - محاسبه هزینه ها 
بررسی علل کسورات صورتحساب بیمه ای و ارایه ی راهکارهای پیشنهادی در بیمارستان سیدالشهداء( سعید کریمی، سحر وصال، سعیده سعید فر، محمد رضا رضایتمند)
مستند سازی مدارک پزشکی و کسورات اعمال شده اداره بیمه خدمات درمانی( ناهید توکلی، سکینه سقائیان نژاد، دکتر محمد رضا رضایتمند، دکتر فرهاد مشاوری، ایرج قادری)
علل کسورات اعمال شده از سوی بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان های علوم پزشکی کاشان( رضا صفدری، مهتاب کرمی، مریم معینی)
راهکارهای کاهش کسورات بیمه ای
بررسی میزان کسورات اعمال شده سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی در بیمارستان های خرم آباد 
بررسی و مقایسه کسورات بستری شدگان بیمه شده تامین اجتماعی در بیمارستان باهنر و ارجمند استان کرمان
میزان و علل کسورات اعمال شده به صورتحساب های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
اولویت بندی عوامل کسورات بیمه ای پرونده های بستری بیمارستان شهید محمدی بندر عباس به روش آنتروپی شانون
نقش مستند سازی در کسورات بیمارستانی - مهتاب کرمی

   ابلاغ  استاندارد خدمت CRRT هموفیلتراسیون  و درمان های مداوم جایگزینی کلیوی 

استاندارد جراحی DBS

 استاندارد های گفتار درمانی از راه دور

 نسخه دوم استانداردهای فیزیوتراپی

 استانداردهای جراحی چاقی

 استانداردهای توانبخشی قلبی، ریوی، کرونا

استاندارد ایمونوهیستوشیمی

استانداردهای پزشکی قانونی

 استانداردهای طب اورژانس

استاندارد توان بخشی در اختلال طیف اوتیسم 

استاندارد های خدمات سلول درمانی، SVF، PRP

استاندارد انتخاب و فیتینگ سمعک1399

دستورالعمل حمایت از بیماران خاص 1399

دستورالعمل حمایت از بیماران روانی مزمن 1399

 دستورالعمل توزیع و مصرف داروی رمدسیویر1399

 ابلاغیه تخت های ویژه ICU بیماران کووید 1399
 دستورالعمل نحوه پرداخت خدمت قلبی ریوی 1399
ابلاغیه نحوه پرداخت خدمت قلبی ریوی 1399
 دستورالعمل حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج، پیوند اعضا، سرطان در مراکز و بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت
 نحوه گزارش کدهای تغذیه

 دستورالعمل تخفیف ارزش نسبی

مجموعه دستورالعمل های طرح تحول سلامت  

 دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیئت علمی
 دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک
دستورالعمل شماره 4
دستورالعمل شماره 5
دستورالعمل شماره 6
دستورالعمل شماره 7
دستورالعمل شماره 8
دستورالعمل شماره 9
دستورالعمل شماره 10
دستورالعمل کاهش فرانشیز خدمات سرپایی
 سنجه های اعتبار بخشی مدیریت مالی

دستورالعمل ناباروری 

قرارداد ناباروری
اطلاعیه شماره 13 ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت
 دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص، صعب العلاج و سرطانی
ابلاغیه اصلاحات برنامه کاهش پرداختی بیماران بستری و صعب العلاج
 انجام خدمات آندوسکوپی در پاندمی کووید 19
 دستورالعمل بسته حمایتی بیماران خاص 99