دکتر رضایی معاون درمان  

   معاون درمان: دکتر مهدی رضایی

گروه آموزشی: گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
شماره تماس: 66760433-021
شماره نمابر:  66707684-021