نقشه سایت

صفحه نخست

معاونت درمان

واحدهای تابعه

مدیریت درمان

مدیر درمان

اداره امور آزمایشگاهها

اداره بیماریهای خاص و پیوند اعضا

اداره صدور پروانه ها

اداره آمار و مدارک پزشکی

کمیسیون پزشکی

اداره اعتبارات

اداره تجهیزات پزشکی

واحد نظارت بر مراکز دندانپزشکی

مدیریت امورپرستاری

مدیر پرستاری دانشگاه

گروه کنترل کیفی

گروه آمار نیروی انسانی

گروه آموزش و پژوهش

گروه آموزش بیمار

ثبت سکته های قلبی

ثبت مرگ کودک و نوجوان

طرح انتخاب کادر پرستاری نمونه

مدیریت نظارت و اعتبار بخشی

مدیر نظارت و اعتباربخشی

گروه نظارت و اعتباربخشی بیمارستان ها

اورژانس های بیمارستانی

بخش های ویژه بیمارستانی

کنترل عفونت

واحد تغذیه

واحد تاسیسات و ساختمان

اداره نظارت بر مراکز درمان سرپایی

گروه نظارت بر مراکز پرتو پزشکی

واحد درمان سوء مصرف مواد

'گروه تخصصی ارتقاء کیفیت

گروه رسیدگی به شکایات

گروه مادر، نوزاد و مامایی

مرکز مدیریت خطر حوادث و پدافند غیر عامل دانشگاه

اداره حسابداری

مدیریت امور داخلی

امور اداری

IT و امور عمومی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

ارتباط با ما

روابط عمومی

دبیرخانه طرح تحول نظام سلامت

بیمارستانها

بیمارستان آرش

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

مجتمع بیمارستانی امیر اعلم

بهارلو

بهرامی

رازی

روزبه

محب یاس

سینا

شریعتی

ضیائیان

فارابی

مرکز طبی کو دکان

مرکز قلب تهران

نتایج کمیسیون پزشکی

لینکهای بالای صفحه