تور مجازی 
طلایه داران 
ندای تندرستی 
کیوسک 
بی واسطه با مسئولان 

دل نوشته ها:

بوی ماه مهر  

بوی مهر و مهربانی می دهد   

ماه مهر و ابتدای مدرسه

یادش به خیر دوستان

تجربه ی مشترک همه ما، پر از خاطرات تلخ و شیرین به یادماندنی

که هر وقت یادشون می افتیم شوق عجیبی وجودمون رو فرا می گیره.

یاد معلم کلاس اولمون سبز، یاد همه همشاگردیهامونم سبز.

فرا رسیدن اولین روز پاییز رو به همه شما و بچه های گلتون تبریک می گم.

شاد و سربلند باشید.

 باهو مسئول روابط عمومی معاونت درمان

شماره تماس: 66720438-021   داخلی 1079
شماره نمابر: 66707684-021

متنی زیبا از مهاتما گاندی: 

من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌ صفت باشم.

 من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم،

 من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،

 چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است

 و تو هم به یاد داشته باش:

 من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى، من را خودم از خودم ساخته‌ام،

 تو را دیگرى باید برایت بسازد و

 تو هم به یاد داشته باش

 منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است،

 تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.

 لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان

 و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى

 و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه

 ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.

 می‌توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم.

 می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم،

 چرا که ما هر دو انسانیم.

 این جهان مملو از انسان‌هاست،

 پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.

 تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی و من هم،

 قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است.

 دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می‌ستایند،

 حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند،

 دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم،

 چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت،

نه حسودى و نه دشمنى و نه حتا رقیبى،

 من قابل ستایشم، و تو هم.

 یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد

به خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى

 همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت،

 اما همگى جایزالخطا.

 نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى،  و یادت باشد که کارى نه چندان راحت است...