آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1399
عنوانتاریخ انتشار
هم اندیشی کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان های دولتی تابعه در معاونت درمان دانشگاه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری جلسه بررسی روند پذیرش، درمان و پیگیری مادران باردار پرخطر مراجعه‌کننده به بیمارستان امام زمان اسلامشهر در معاونت درمان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی عوامل مؤثر در مرگ مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی و ستاد معاونت درمان ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
جلسه استحقاق سنجی درمان بیماران سرپایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور نمایندگان ستاد معاونت درمان، مدیریت و فناوری اطلاعات دانشگاه، بیمارستان های تحت پوشش و سازمان‌ های بیمه گر ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
جلسه مدیریت امور پرستاری دانشگاه با مدیران پرستاری بیمارستان‌های خصوصی با حضور معاون درمان دانشگاه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری وبینار حمایت‌های تغذیه‌ای در بیماران مبتلا به کووید 19 ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
دومین جلسه هم‌اندیشی در خصوص استخراج شاخص‌های عملکردی حوزه تغذیه بالینی بر مبنای سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان‌ها (HIS) ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری چهارمین جلسه مورنینگ مجازی درمان بیماران بستری کووید 19 در شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
جلسه شورای مدیران معاونت درمان با حضور معاون درمان دانشگاه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
فراخوان شرکت در چهارمین مورنینگ مجازی درمان بیماران کووید ۱۹ در بستر شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری وبینار تخصصی بررسی شیوه نامه های درمانی بیماران بستری کووید 19 از طریق شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری اولین وبینار تخصصی کووید 19 در بارداری با مشارکت اساتید بیمارستان شریعتی از طریق شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری سومین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 با مشارکت ستاد مقابله با کرونای کلان شهر تهران در شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
بررسی فرآیندهای درمانی مادران باردار در بیمارستان ضیائیان با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی مورتالیتی مادر باردار پرخطر ۵ شهریور ۱۳۹۹
بررسی فرآیندهای درمانی مادران باردار در بیمارستان بهارلو با حضور نمایندگان کمیته دانشگاهی مورتالیتی مادر باردار پرخطر ۵ شهریور ۱۳۹۹
کسب رتبه دوم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی در پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش به بیمار ۵ شهریور ۱۳۹۹
فراخوان شرکت در سومین مورنینگ مجازی تیم های درمانی در بستر شبکه مجازی معاونت درمان دانشگاهعلوم پزشکی تهران با مشارکت ستاد مقابله با کرونای کلان شهر تهران ۴ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی کنترل عفونت با حضور معاونان درمان و غذا و داروی دانشگاه ۴ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴ شهریور ۱۳۹۹
فراخوان شرکت در نخستین وبینار مجازی کووید 19 در بارداری از طریق شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ شهریور ۱۳۹۹
برگزاری دومین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۲ شهریور ۱۳۹۹
بازدید معاون درمان دانشگاه از بیمارستان رازی پوست ۲ شهریور ۱۳۹۹
پیام معاون درمان دانشگاه در بزرگداشت حکیم شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک ۱ شهریور ۱۳۹۹