آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1399
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری اولین فن بازار مجازی حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در شبکه اجتماعی اختصاصی معاونت درمان ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
فراخوان شرکت در دومین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
وبینار به‌روزرسانی پروتکل تجویز منطقی آنتی وایرال در بیماران بستری کووید 19 ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
برگزاری اولین جلسه مورنینگ مجازی بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه به میزبانی بیمارستان شریعتی ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه مورنینگ بیماران بستری کووید 19 در شبکه اجتماعی اختصاصی درمان دانشگاه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
بازدید معاون درمان دانشگاه از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و بانک فرآورده‌های پیوندی ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی مرگ‌ومیر مادر باردار پرخطر در ستاد معاونت درمان ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
هم‌اندیشی نمایندگان حوزه درمان وزارت بهداشت و دانشگاه با جمعی از مدیران و کارشناسان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
قدردانی معاون درمان از بیمارستان‌های برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه کنترل عفونت ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
بازدید مسئول کنترل عفونت معاونت درمان از بیمارستان های بهارلو و ضیائیان ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
برگزاری هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون ماده 39 صدور مجوز فعالیت یا تمدید پروانه مراکز MMT در معاونت درمان ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
بازدید نمایندگان معاونت پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستان سینا ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه بررسی علل مورتالیتی های بیمارستان های خصوصی تابعه در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶ مرداد ۱۳۹۹