آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1399
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری دومین جلسه بررسی میزان پیشرفت برنامه‌های عملیاتی معاونت درمان ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
دومین جلسه کمیسیون ماده 20 اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه تهران ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه کمیسیون ماده 39 صدور مجوز فعالیت یا تمدید پروانه مراکز MMT در معاونت درمان دانشگاه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری دومین جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل خطر مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری نشست مسئولان تغذیه بیمارستان ها در معاونت درمان ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری: اعمال شما تیتر پایان‌نامه آخرت شما است ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه بررسی دستورالعمل کمیته های بیمارستانی در معاونت درمان دانشگاه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل خطر مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ۸ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری نشست مشورتی اعضای کمیته کمیته علمی مبارزه با بیماری‌های عفونی کلان منطقه قطب 10 در معاونت درمان دانشگاه ۷ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس روسای ادارات اقتصاد درمان و نمایندگان سپاس دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ۷ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه ویدئویی معاون درمان وزارت بهداشت با معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ۶ خرداد ۱۳۹۹
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی بررسی علل مرگ مادر باردار با حضور رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت در معاونت درمان دانشگاه ۳ خرداد ۱۳۹۹