آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1398
عنوانتاریخ انتشار
گرامیداشت هفته استریل مرکزی (CSSD) جهانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳ مهر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی و کارشناسی خرید دستگاه های اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی در معاونت درمان دانشگاه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
نشست رابطین مرگ کودک 1تا 59 ماهه بیمارستان های دولتی و خصوصی تحت پوشش در معاونت درمان دانشگاه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه استقرار برنامه نظام ارجاع با همکاری مشترک حوزه های بهداشت، درمان و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
انتصاب دکتر حجت رحمانی به سمت مشاور اجرایی معاون درمان دانشگاه ۲۱ مهر ۱۳۹۸
انتصاب دکتر مصطفی امینی به سمت مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
برگزاری کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر پروژه های عمرانی موسسات درمانی تحت پوشش دانشگاه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه رابطین سایت انگلیسی دانشگاه در حوزه گردشگری سلامت ۲۰ مهر ۱۳۹۸
برگزاری کنفرانس علمی کشوری چگونگی انجام مشاوره های تغذیه در بیمارستان ها ۱۷ مهر ۱۳۹۸
برگزاری سمینار دو روزه کاربرد مکمل های غذایی در رژیم درمانی و تجویز منطقی مکمل ها ۱۵ مهر ۱۳۹۸
برگزاری نشست صمیمانه معاونان توسعه، درمان و غذا و داروی دانشگاه با مسئولان بیمه سلامت در معاونت درمان ۱۳ مهر ۱۳۹۸
برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی عوامل تهدید کننده مورتالیتی مادر باردار پرخطر در بیمارستان نجمیه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه کنترل عفونت ویژه رابطین بیمارستان های تابعه در بیمارستان بهرامی ۱۳ مهر ۱۳۹۸
برگزاری کنفرانس علمی استریلیزاسیون با حضور مدیر نظارت و اعتباربخشی در معاونت درمان دانشگاه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
تور بیمارستان گردی سرپرستاران و سوپروایزرهای بخش های مختلف بیمارستان دکتر شریعتی ۱۰ مهر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل موثر در مرگ مادر باردار در بیمارستان دکتر شریعتی ۱۰ مهر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های دولتی تابعه در معاونت درمان دانشگاه ۹ مهر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه ارتقا بهداشت دست در معاونت درمان دانشگاه ۶ مهر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه "طراحی اثربخش رسانه های آموزشی " ویژه سوپروایزران آموزش به بیمار بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه ۶ مهر ۱۳۹۸
انتصاب اعضای "شورای پیوند ارگان، بافت و سلول" از سوی رئیس دانشگاه ۶ مهر ۱۳۹۸