آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1398
عنوانتاریخ انتشار
بازدید کارشناسان اداره درمان ناباروری وزارت بهداشت از مرکز ناباروری بیمارستان جامع بانوان یاس ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در پنجمین دوره اتخابات شواریعالی سازمان نظام پرستاری ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
مراسم اهدای لوح سپاس به رابطین کنترل عفونت بیمارستان های برتر دانشگاه با حضور معاون درمان ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های دولتی تحت پوشش با حضور مدیرامور پرستاری دانشگاه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری جلسه بررسی وضعیت شاخص های اورژانس های بیمارستان های تابعه در معاونت درمان دانشگاه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری جلسه تدوین محتوای سایت انگلیسی درمان دانشگاه در حوزه گردشگری سلامت ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کنترل عفونت با هدف ارتقای شاخص بهداشت دست در معاونت درمان دانشگاه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری اولین کارگاه آموزشی تیم پاسخ سریع پرستاری در حوادث و بلایا توسط معاونت درمان دانشگاه ۹ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری دومین جلسه کمیته دانشگاهی تجویز منطقی آنتی بیوتیک با حضور معاون درمان دانشگاه ۷ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین مددکاری اجتماعی بیمارستان های دانشگاهی تابعه در معاونت درمان ۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید رئیس اداره ناباروری وزارت بهداشت از مرکز ناباروری بیمارستان شریعتی ۶ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل خطر مادر باردار در بیمارستان شریعتی ۶ مرداد ۱۳۹۸
برگزاری جلسه شورایعالی پیوند و فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور رئیس دانشگاه ۱ مرداد ۱۳۹۸