آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1398
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری جلسه فاز دوم توانمندسازی سخنرانان کارگاه تعهدحرفه ای گروه پرستاری در معاونت درمان دانشگاه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید گروه مامایی معاونت درمان از بیمارستان های ولیعصر(عج) و مدائن ۲۶ تیر ۱۳۹۸
مردم را از بیمارستان دولتی نترسانید! ۲۶ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه هم اندیشی جمعی از مسئولین حوزه درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۶ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کمیته بررسی علل مرگ مادر باردار با حضور معاونان درمان و آموزش دانشگاه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
معاون درمان دانشگاه، تحریم های ضد بشری آمریکا را ظالمانه و تهدیدی برای حفظ سلامت کودکان خواند ۲۴ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه آموزشی توانمندسازی سخنرانان کارگاه های تعهد حرفه ای گروه پرستاری ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی جانشین پروری ویژه مدیران پرستاری در معاونت درمان ۱۹ تیر ۱۳۹۸
برگزاری نشست آموزشی پروتکل مدیریت خونریزی های مامایی قطب ده با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
انتصاب دکتر شعبان علیزاده به عنوان سرپرست اداره امور آزمایشگاه های تشخیص طبی معاونت درمان دانشگاه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی روش های تشخیصی بیماری مالاریا در معاونت درمان ۱۸ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کارگروه مشترک گروه مامایی معاونت درمان و معاونت بهداشت دانشگاه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
برگزاری اولین جلسه رابطین انتخاب پرستار نمونه بیمارستان های دانشگاهی با حضور مدیر امور پرستاری دانشگاه ۱۷ تیر ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی معاونان درمان بیمارستان های دولتی تابعه با حضور معاون درمان دانشگاه ۱۶ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه هم اندیشی معاون درمان دانشگاه و رئیس دانشکده دندانپزشکی در خصوص توسعه گرشگری سلامت در حوزه خدمات دندانپزشکی ۱۲ تیر ۱۳۹۸
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات، اصول نگهداری و کاربری لیزرهای پزشکی ۱۱ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های دانشگاهی در معاونت درمان ۱۱ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه معارفه دکتر مهرداد احمدی سرپرست مدیریت مرکز حوادث و فوریت های پزشکی با حضور معاون درمان دانشگاه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه هماهنگی دوره آموزشی فراهم آوری و پیوند اعضا ۱۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید رئیس گردشگری سلامت معاونت درمان از بیمارستان های مرکز قلب و دکتر شریعتی ۱۰ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی کنترل عفونت در معاونت درمان ۱۰ تیر ۱۳۹۸
برگزاری کنفرانس علمی یک روزه تحلیل ریشه ای خطا( RCA) در بیمارستان فارابی ۱۰ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه هم اندیشی راهکارهای ارتقای خدمات تغذیه بالینی در معاونت درمان دانشگاه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
انتصاب دکتر محمد حسن شعبانی به عنوان مشاور معاون درمان دانشگاه در حوزه گردشگری سامت ۹ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل تهدید کننده مادر باردار پرخطر درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۵ تیر ۱۳۹۸
انتصاب دکتر مهرداد احمدی به عنوان سرپرست مدیریت مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه ۵ تیر ۱۳۹۸
حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه سه روزه گردشگری سلامت ۴ تیر ۱۳۹۸
برگزاری جلسه هم اندیشی رابطین سایت انگلیسی حوزه درمان دانشگاه ۴ تیر ۱۳۹۸