آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1397
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری کارگاه HBB ( حمایت از نوزاد تازه متولد شده) در بیمارستان مفرح ۲۷ آذر ۱۳۹۷
خبر انتصاب/ انتصاب دکتر جلال سعید پور به عنوان " سرپرست مدیریت هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد دانشگاه" ۲۷ آذر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی اقتصاد درمان با حضور رییس دانشگاه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
برپایی غرفه دانشگاه علوم پزشکی تهران در نمایشگاه بین المللی گردشگری و گردشگری سلامت شیراز ۲۶ آذر ۱۳۹۷
برگزاری نشست مشترک مدیران پرستاری دانشگاه با حضور معاون درمان ۲۱ آذر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه مشترک مسئولین تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در بیمارستان فارابی ۲۱ آذر ۱۳۹۷
حضور درخشان کارشناسان حوزه مدیریت نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان در پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ۲۱ آذر ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه کشوری EPIQ در بیمارستان مرکز طبی کودکان ۲۱ آذر ۱۳۹۷
برگزاری دومین جلسه قطب دانشگاه های همجوار استان تهران در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱ آذر ۱۳۹۷
برگزاری اولین جلسه نظام ارجاع با حضور رییس دانشگاه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه ثبت تجارب مدیران و کارکنان نظام سلامت ۲۰ آذر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه توانمندسازی پرستاران بالینی در معاونت درمان دانشگاه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
نشست مشترک روسای شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش با معاون درمان دانشگاه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
نشست مشترک هیات رییسه دانشگاه و روسای بیمارستان‌ها برگزار شد ۱۳ آذر ۱۳۹۷