آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1397
عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه معاونت درمان دانشگاه در خصوص ویرایش سوم چک لیست ارزیابی باکتری شناسی ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی دیدگاه 5 در معاونت درمان دانشگاه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی بررسی علل مرگ کودک یک تا 59 ماهه با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
جلسه مدیریت جانشین پروری در حوزه پرستاری دانشگاه با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی دلایل شرایط پرخطر و مرگ مادر باردار در بیمارستان ضیاییان ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری سمینار آموزشی تخصصی پایش و چینش در فرآیند استریلیزاسیون در معاونت درمان دانشگاه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
اطلاعیه معاونت درمان دانشگاه در خصوص خون کنترل ساخت ایران قابل استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
برپایی غرفه معاونت درمان دانشگاه در جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستان ها در مدیریت منابع و مصارف ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری جلسه هم اندیشی در خصوص مصرف منطقی آنتی بیوتیک با حضور معاون درمان دانشگاه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری سلسله کارگاه های تهیه نقشه خطر مبتنی بر GIS در معاونت درمان ۷ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری سومین جلسه کارگروه ارتقای سامانه های اطلاعاتی بیمارستان ها در معاونت درمان ۷ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل شرایط پرخطر مادر باردار در بیمارستان پارسا ۶ شهریور ۱۳۹۷
مراسم بزرگداشت روز پزشک و روز داروساز در بیمارستان ضیاییان با حضور معاون درمان دانشگاه ۵ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری جلسه توسعه گردشگری سلامت با حضور معاونان درمان و بین الملل دانشگاه ۵ شهریور ۱۳۹۷
هم اندیشی معاونین درمان بیمارستان های دولتی تابعه با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه ۴ شهریور ۱۳۹۷