آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1397
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی علل مرگ مادر باردار در بیمارستان شریعتی ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
سمینار آموزشی مراقبت تغذیه ای و چالش های شیردهی در نوزادان نارس ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی دلایل شرایط پر خطر و مرگ و میر مادر باردار در بیمارستان شهریار ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید اعضاء کمیته توسعه روابط بین الملل معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان خیریه صدیقه زهرا سلام الله علیها ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی مدیریت خطاهای پزشکی با حضور معاونین درمان و غذا و داروی دانشگاه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه سوپروایزران آموزش به بیمار بیمارستان های دولتی تحت پوشش با حضور سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کارگروه گسترش تعهد حرفه ای در حوزه درمان دانشگاه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل بدحالی پرخطر مادر باردار در بیمارستان امیرالمومنین ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه هم اندیشی قطب ها با موضوع برنامه ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته توسعه و ساماندهی کلینیک های ویژه در معاونت درمان ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کارگروه بازنگری دستورالعمل پوشش یارانه ای دارو، ملزومات و خدمات درمانی در معاونت درمان ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته بازبینی نگهداشت وخرید تجهیزات پزشکی در معاونت درمان ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل مرگ و میر مادران باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه بررسی وضعیت شاخص های کشوری کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته تدوین و اجرای استانداردهای برون سپاری خدمات سلامت در معاونت درمان دانشگاه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه آموزشی سوپروایزرهای کنترل عفونت بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در معاونت درمان ۷ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه مروری بر مفاهیم آماری و شاخصهای ملی اورژانس بیمارستانی در معاونت درمان دانشگاه ۷ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه بازنگری خدمات تشخیصی درمانی فاقد پوشش بیمه پایه(ستاره دار) مشمول یارانه سلامت در معاونت درمان دانشگاه ۷ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته تدوین و اجرای استانداردهای برون سپاری خمات سلامت ۷ مرداد ۱۳۹۷
جلسه بازنگری دستورالعمل کلینیک های مستقل در معاونت درمان ۳ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کارگروه بهبود نظام مدیریت خدمات درمانی در مراکز بیمارستانی ۲ مرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته توسعه و ساماندهی کلینیک های ویژه در معاونت درمان ۲ مرداد ۱۳۹۷