آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1397
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری اولین جلسه کمیته توسعه و ساماندهی کلینیک های ویژه و کمیته ارتقای کمی و کیفی نظارت بر واحدهای درمانی با حضور معاون درمان دانشگاه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی دلایل مرگ مادر باردار ۲۳ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فرآیندهای اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در معاونت درمان ۲۰ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های تحت پوشش در معاونت درمان ۲۰ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات آموزش و توانمندسازی کارکنان پرستاری ۱۹ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته توسعه ارتباطات بین الملل در بیمارستان ضیائیان ۱۹ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کارگروه بازنگری دستورالعمل پوشش یارانه ای دارو، ملزومات و خدمات درمانی در معاونت درمان ۱۹ تیر ۱۳۹۷
مراسم تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید پرستاری دانشگاه در معاونت درمان ۱۷ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کارگروه ارتقای سامانه های اطلاعاتی بیمارستان ها در معاونت درمان دانشگاه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی علل موربیدیتی مادر باردار در بیمارستان ضیاییان ۱۳ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کارگروه مدیریت هزینه و اقتصاد درمان با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه و سایر اعضا ۱۱ تیر ۱۳۹۷
برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی پدافند غیرعامل با حضور معاونین رییس دانشگاه و سایر اعضا ۹ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی بررسی علل مرگ مادر باردار در معاونت درمان ۹ تیر ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه مراقبت آغوشی مادر و نوزاد در بیمارستان آرش با همکاری معاونت درمان دانشگاه ۹ تیر ۱۳۹۷
برگزاری اولین نشست مشترک مدیران پرستاری بیمارستان های تحت پوشش با حضور سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه ۵ تیر ۱۳۹۷
برگزاری جلسه روسای بیمارستان ها با حضور معاون درمان در سالن شورای ساختمان مرکزی دانشگاه ۴ تیر ۱۳۹۷