آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1397
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری جلسه آموزش دستورالعمل جدید پایش و ارزیابی بیمارستان های دوستدار کودک ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی علل موربیدیتی مادر باردار در بیمارستان ضیاییان ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری اولین کارگاه احیا نوزاد به روش شبیه سازی ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه هم اندیشی گردشگری سلامت جهت پزشکان و کارشناسان IPD در معاونت درمان ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه معاونت درمان در خصوص ارسال نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه اعضای گروه تخصصی بیماری های عفونی دانشگاه با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
نشست مشترک مسئولین معاونت های درمان و بهداشت دانشگاه با نمایندگان بیمه سلامت ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه ماهانه مسئولین درآمد و ترخیص بیمارستانهای دولتی تحت پوشش دانشگاه در معاونت درمان ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
انتصاب دکتر شکوه ورعی به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه / قدردانی معاون درمان از تلاش های ارزشمند دکتر خورشید وسکویی ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های تحت پوشش با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه مدیریت بهره برداری و فومولاری در آزمایشگاه های تشخیصی پزشکی در معاونت درمان دانشگاه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های تحت پوشش با حضور دکتر وسکویی مدیر امور پرستاری دانشگاه در معاونت درمان ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
دکتر دریانی: با دستورالعمل ها، مانع دسترسی بیمارانی که قادرند بخشی از هزینه ها را در بیمارستانهای دولتی بپردازند، نشوید ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
انتصاب دکتر مهدی رضایی به عنوان "عضو جشنواره مدیریت منبع و مصارف" از سوی معاون درمان وزارت بهداشت ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه: ابلاغ ویرایش دوم استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری نشست مشترک معاون درمان دانشگاه با اعضای گروه تخصصی چشم پزشکی در بیمارستان فارابی ۹ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کارگروه بهبود نظام مدیریت خدمات درمانی در مراکز بیمارستانی ۸ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کارگروه بازنگری دستورالعمل های برنامه ارتقای هتلینگ بیمارستان ها ۸ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه " کارایی و مدیریت هزینه در بیمارستان " در معاونت درمان دانشگاه ۷ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه مسئولین و روسای بخش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با حضور معاونین درمان و غذا و داروی دانشگاه ۳ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری دومین جلسه کارگروه استقرار مدیریت هزینه و اقتصاد درمان ۲ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل مورتالیتی و موربیدیتی مادر باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۱ خرداد ۱۳۹۷
آغاز اولین مرحله از بازدیدهای ادواری اعتباربخشی ۱ خرداد ۱۳۹۷
برگزاری جلسه تصمیم گیری در مورد چگونگی ارائه خدمات ارتوپدی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه ۱ خرداد ۱۳۹۷