آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1397
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری جلسه مدیران پرستاری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه در معاونت درمان ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری مراسم روز ماما و قدردانی از ماماهای نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی و عمومی از داوطلبین آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
جلسه مسئولین درآمد و ترخیص بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه در معاونت درمان ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری نشست مشترک اعضای کارگروه های شش گانه در اجرای برنامه های راهبردی معاونت درمان دانشگاه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی توریج زایمان طبیعی در معاونت درمان ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری جلسه مشترک روسای بیمارستان های دولتی، مسئولین فنی بیمارستان های خصوصی و مسئولین اعتباربخشی مراکز درمانی تابعه در معاونت درمان دانشگاه با موضوع اعتباربخشی ادواری ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان در معاونت درمان دانشگاه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل مورتالیتی و موربیدیتی مادر باردار در بیمارستان دکتر شریعتی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی کنترل عفونت در معاونت درمان ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
انتصاب دکتر جلال سعیدپور به عنوان مشاور معاون درمان در امور برنامه اجرایی معاونت درمان ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
برپایی مراسم کوهگشت کارکنان معاونت درمان دانشگاه به مناسبت هفته سلامت ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
گفتگو با مدیر امور پرستاری دانشگاه در خصوص هفته سلامت ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
برپایی ایستگاه سلامت بانوان در معاونت درمان دانشگاه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
قدردانی از جانبازان معاونت درمان دانشگاه به مناسبت روز جانباز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
آغاز هفته سلامت ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷