آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1396
عنوانتاریخ انتشار
بازدید شبانه معاون درمان وزیر بهداشت از بیمارستان جامع بانوان آرش ۲۹ آذر ۱۳۹۶
برگزاری سمینار سه روزه ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان جامع بانوان آرش ۲۸ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل مرگ مادر بارداردرمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ۲۸ آذر ۱۳۹۶
برگزاری چهارمین جلسه آموزشی مواجهه با مواد خطرناک در بیمارستان فارابی ۲۸ آذر ۱۳۹۶
حضور پررنگ معاونت درمان دانشگاه در نمایشگاه جشنواره مجازی عملکردهای نوآورانه واحدهای تابعه دانشگاه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
جلسه ماهانه اداره اعتبارات با مسئولین درآمد و ترخیص مراکز دولتی تابعه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه شورای پژوهشی معاونت درمان دانشگاه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه آموزشی نحوه تکمیل فرم‌های پایش برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر و چک‌لیست ارزیابی دستورالعمل تماس پوست باپوست» ۲۵ آذر ۱۳۹۶
برگزاری یازدهمین کارگاه تربیت مربی احیا نوزاد ۲۵ آذر ۱۳۹۶
برگزاری نشست پایش استقرار نظام مراقبت موربیدتی های شدید دوران بارداری و زایمان و رفع چالش‌های موجود در بیمارستان‌های تحت پوشش ۲۵ آذر ۱۳۹۶
اطلاعیه انجمن علمی آموزش پزشکی ایران در خصوص اعلام برنامه زمانبندی کنفرانس های سال 1396 ۲۱ آذر ۱۳۹۶
برگزاری سومین دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک در بیمارستان فارابی ۲۱ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه کمیسیون ماده 20 صدور مجوزهای مراکز و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی تحت پوشش دانشگاه ۲۱ آذر ۱۳۹۶
برگزاری دومین کمیته دانشگاهی مدیریت خطاهای پزشکی در معاونت درمان ۲۰ آذر ۱۳۹۶
برگزاری دهمین کارگاه تربیت مربی احیا نوزاد ۲۰ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه کمیسیون ماده 20 با حضور دکتر رضایی در معاونت درمان دانشگاه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه مورتالیتی مادر باردار در بیمارستان نجمیه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
15 آذر روز حسابدار گرامی باد ۱۸ آذر ۱۳۹۶
برگزاری اجلاس معاونین درمان سراسر کشور ۱۴ آذر ۱۳۹۶
برگزاری کارگروه مشترک گروه مامایی معاونت درمان و معاونت بهداشت دانشگاه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
برگزاری دومین جلسه آموزشی مواجهه با مواد خطرناک در بیمارستان فارابی ۱۴ آذر ۱۳۹۶
ششمین جلسه ماهیانه مدیر امور پرستاری دانشگاه با مترون های مراکز تابعه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
برگزاری سمینار آموزشی زایمان بی درد در بیمارستان آرش ۱۴ آذر ۱۳۹۶
برگزاری مراسم یادبود پدر همسر دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
اطلاعیه مراسم یادبود شادروان مرحوم حاج سید علی اکبر ابطحیان ۹ آذر ۱۳۹۶
برگزاری کمیته دانشگاهی احیاء نوزاد در معاونت درمان ۹ آذر ۱۳۹۶
برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ ومیر پری ناتال در معاونت درمان ۹ آذر ۱۳۹۶
برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان ۹ آذر ۱۳۹۶
اطلاعیه اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان در خصوص استفاده از کیت های رایت ویدال و رزبنگال ۸ آذر ۱۳۹۶
برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی مواجهه با مواد خطرناک در بیمارستان فارابی ۷ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه مورتالیتی در بیمارستان ولیعصر (عج) ۴ آذر ۱۳۹۶
قرعه کشی دور دوم سهمیه وام در معاونت درمان دانشگاه ۱ آذر ۱۳۹۶
برگزاری جلسه مورتالیتی در بیمارستان بهارلو ۱ آذر ۱۳۹۶