آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1396
عنوانتاریخ انتشار
نشست مشترک سطح بندی خدمات پریناتال برگزار شد ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
عناوین تابلو و نحوه تبلیغ موسسات پزشکی (آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ) در سراسر کشور ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
اولین جلسه اداره اعتبارات با مسئولین درآمد و ترخیص مراکز دولتی تابعه درسال 1396 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
کمیته بیمارستانی بررسی علل مرگ مادر باردار در بیمارستان دکتر شریعتی ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
دستورالعمل کشوری بیماری تب کریمه کنگو ابلاغ شد ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
برگزاری جلسات با مسئولین و کارشناسان آزمایشگاه های تحت پوشش ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
شرکت آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
جلسه مسئولان بلوک زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 96 برگزار شد ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
در مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج)؛ نشست برنامه های نوزادان برگزار شد ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
جلسه توجیهی غربالگری شنوایی نوزادان برگزار شد ۱۶ خرداد ۱۳۹۶
برگزاری جلسه مشترک اعضای ستاد اجرایی طرح تحول سلامت و روسای بیمارستان‌های آموزشی تابعه ۸ خرداد ۱۳۹۶
جلسه آموزشی دستورالعمل ارزیابی جدید بیمارستان‌های دوستدار کودک برگزار شد ۸ خرداد ۱۳۹۶
مانور دور میزى افزایش ظرفیت بیمارستانى و ارتباطات برگزار شد ۶ خرداد ۱۳۹۶
اولین جلسه کارگاه تعهد حرفه‌ای ویژه مدیران پرستاری بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه در معاونت درمان برگزار شد ۳ خرداد ۱۳۹۶
کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی استان تهران به ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد ۳ خرداد ۱۳۹۶
برگزاری جلسه اجماع(Consensus) راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد در معاونت درمان ۱ خرداد ۱۳۹۶