آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1396
عنوانتاریخ انتشار
سیزدهمین جلسه کارگاه آموزشی بومی سازی راهنماهای بالینی برگزار شد ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
مدیر پرستاری دانشگاه برنامه‌های معاونت درمان در هفته سلامت را تشریح کرد ۲۷ فروردین ۱۳۹۶
فقدان مجوز برای کیت Free steriol (ES)محصول کمپانی RD از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
ثبت نام آزمایشگاه های متقاضی همکاری در راستای اجرای برنامه کشوری غرباگری سندرم داون در سامانه ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
نخستین نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسای بیمارستان‌ها در سال 96 برگزار شد ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
برگزاری دوازدهمین و اولین جلسه کارگاه آموزشی بومی سازی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد در معاونت درمان سال 96 ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
پیام تسلیت ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
طرح ناب با هدف گسترش عملی رفتار حرفه ای برگزار می شود ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
کاهش میزان مرگ‌ومیر مادران نشان‌دهنده توسعه کشورهاست ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
دیدار نوروزی معاون درمان با مدیران و کارشناسان معاونت ۱۴ فروردین ۱۳۹۶
دکتر همایون امینی مشاور رئیس دانشگاه از بیمارستان امام خمینی و مرکز طبی بازدید کرد ۴ فروردین ۱۳۹۶