آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1395
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری جلسه گردهمایی دبیران کمیته‌های بحران و بلایای بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری جلسه هم‌اندیشی تعیین مقادیر پارامترهای برآورد تخت‌های موردنیاز تا سال 1404 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
بازدید سرزده و شبانه دو تن از اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه از بیمارستان زنان یاس ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
رییس دانشگاه طرح پرستار ناب را دارای معیارهای معتبر و قابل سنجش خواند ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری بزرگداشت روز جهانی ماما در موزه علوم پزشکی تهران ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری اولین جلسه بررسی عملکرد 94 و برنامه عملیاتی 95 واحدهای درآمد و ترخیص مراکز تابعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری اولین جلسه آموزشی ایمنی بیمار سال 95 در معاونت درمان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
5 می مقارن با 15 اردیبهشت، روز جهانی ماما گرامی باد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری اولین جلسه مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 95 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
گفتگو با دکتر نسرین عباسی مدیر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
بازدید سرزده دو تن از اعضای هیئت ریییسه دانشگاه از بیمارستان فارابی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری نشست مشترک معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران با معاونین درمان بیمارستان‌های دولتی تابعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
برپایی ایستگاه سلامت معاونت درمان در زیرگذر متروی چهارراه ولیعصر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزاری اولین جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه در سال 1395 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
برپایی پایگاه‌های سلامت در تمام بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵