آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1395
عنوانتاریخ انتشار
سمینار آموزشی شناسایی و کنترل خونریزی های مامایی ویژه ماماهای شاغل در بیمارستان های تحت پوشش ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
جلسه اداره اعتبارات با مسئولین درآمد و ترخیص مراکز دولتی تابعه برگزار شد ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
سمینار یکروزه مشاوره در شیردهی با هماهنگی گروه مادر، نوزاد و مامایی معاونت درمان برگزار شد ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
دومین جلسه team work باهدف تقویت کار تیمی برگزار شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
برگزاری هفتمین جلسه کارگاه آموزشی بومی سازی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
کارگاه یک‌روزه تعهد حرفه ای ویژه پرستاران در معاونت درمان برگزار شد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
کارگاه حمایت‌های تغذیه‌ای در بخش مراقبت‌های ویژه برگزار شد ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسای بیمارستان‌ها برگزار شد ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
دومین جشنواره ناب همزمان با روز پرستار برگزار شد ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بازدید شبانه و سرزده دو عضو هیئت‌رئیسه دانشگاه از بیمارستان سینا ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
برگزاری ششمین جلسه کارگاه آموزشی بومی سازی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد در معاونت درمان ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
نشست مشترک کارشناسان گروه مادر، نوزاد و مامایی با کارشناسان نظارت بر درمان شبکه‌های بهداشت برگزار شد ۶ بهمن ۱۳۹۵
اعلام اسامی و مشخصات مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی و آزمایشگاه‌های خصوصی انجام دهنده آزمایش‌های تشخیصی سل ۶ بهمن ۱۳۹۵
تکمیل فرم‌های مرتبط با آمار آزمایش‌های تشخیص مواد مخدر و روان‌گردان ۶ بهمن ۱۳۹۵
بازدید سرزده معاون آموزشى به همراه مدیر امور پرستارى دانشگاه از بیمارستان امام خمینى (ره) ۲ بهمن ۱۳۹۵