آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1394
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری هشتمین جلسه مدیران پرستاری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰ آذر ۱۳۹۴
برگزاری کارگاه آموزشی سیستم‌های اندوسکوپی ۲۹ آذر ۱۳۹۴
اعلام مجاز بودن اسفاده از دکستروز شرکت تهران فروتن ۲۹ آذر ۱۳۹۴
برگزاری چهارمین جلسه شورای پیوند اعضا ۲۸ آذر ۱۳۹۴
بخشنامه تعرفه خدمات انتقال خون ۲۴ آذر ۱۳۹۴
معرفی آزمایشگاه مرجع تشخیص پیش از تولد ۲۴ آذر ۱۳۹۴
معرفی بانک های اطلاعاتی اداره کل تجهیزات پزشکی ۲۴ آذر ۱۳۹۴
غربالگری مادران باردار از نظر ابتلای جنین به ناهنجاری های کروموزومی ۲۴ آذر ۱۳۹۴
بررسی دستورالعمل رسیدگی به اسناد بستری بیمه های پایه ۲۴ آذر ۱۳۹۴
برگزاری کمیته احیاء نوزاد ۲۴ آذر ۱۳۹۴
نشست اعضاء کارگروه بهداشت و درمان دانشگاه در حوادث غیرمترقبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴
برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت درمان ۲ آذر ۱۳۹۴
تعیین اعضاء تیم بازدیدکننده بیمارستان‌ها در دومین نشست سطح‌بندی خدمات سلامت مادر و نوزاد ۲ آذر ۱۳۹۴