آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1394
عنوانتاریخ انتشار
برگزاری جلسه شورای مدیران در معاونت درمان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
جشن روز ماما و تقدیر از مامای نمونه بیمارستان های دولتی و غیر دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری جلسه مسئولین درآمد و ترخیص بیمارستان های دولتی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری جشن میلاد باسعادت مولود کعبه مولی‌الموحدین، امیرالمؤمنین، امام علی (ع) در معاونت درمان دانشگاه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری سمینار پایش و ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
جلسه تحول سلامت/ جلسه این هفته تحول سلامت درخصوص بررسی وضعیت پرداخت کارانه، و نیازهای اطلاعاتی دبیرخانه طرح تحول و ثبت کد در پرونده ها به هنگام ترخیص بود. ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
بر پایی پایگاه های سنجش سلامت در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازدید معاون درمان از مدیریت پرستاری دانشگاه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری کمیته کنترل عفونت دانشگاه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری اولین جلسه مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
30 فروردین روز تولد حکیم جرجانی و روز آزمایشگاه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
برگزاری اولین جلسه شورای مدیران معاونت درمان در سال 1394 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
ابلاغ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴