آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1393
عنوانتاریخ انتشار
بازدید معاون درمان و معاون بهداشتی دانشگاه از برنامه پزشک خانواده شبکه بهداشت شهر ری ۲۹ آذر ۱۳۹۳
انتصاب دکتر نسرین عباسی به مدیریت حوزه نظارت و اعتیار بخشی معاونت درمان دانشگاه ۲۵ آذر ۱۳۹۳
برگزاری یازدهمین جلسه شورای مدیران معاونت درمان دانشگاه ۲۴ آذر ۱۳۹۳
آخرین روز برگزاری کارگاه زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان شریعتی ۲۳ آذر ۱۳۹۳
بازدید گروه مامایی اعزامی کشور افغانستان از بیمارستانهای آرش و حضرت ولیعصر (عج) ۱۹ آذر ۱۳۹۳
بازدید هیات اعزامی کشور افغانستان از مراکز تحت پوشش دانشگاه ۱۸ آذر ۱۳۹۳
بازدید رییس اداره مامایی وزارت بهداشت، در دومین روز برگزاری کارگاه دانشگاهی زایمان فیزیولوژیک از بلوک زایمانی بیمارستان شریعتی ۱۸ آذر ۱۳۹۳
برگزاری جلسه تخصصی بررسی دستورالعمل های کنترل عفونت ۱۷ آذر ۱۳۹۳
برگزاری دومین کارگاه آموزشی زایمان فیزیولوژیک ۱۶ آذر ۱۳۹۳
کنگره سراسری پرستاری ارتوپدی( ویژه کادر پرستاری اتاق عمل) آغاز بکار کرد. ۱۲ آذر ۱۳۹۳
برگزاری کنگره سراسری پرستاری ارتوپدی ویژه پرستاران اطاق عمل ارتوپدی. ۱۰ آذر ۱۳۹۳
برگزاری " جلسه تبیین شرح وظایف مسئولین فنی موسسات پزشکی در حیطه تعرفه ها و آشنایی با شیوه نامه اجرایی بسته نظارتی طرح تحول سلامت " توسط اداره نظارت بر درمان سرپایی ۱۰ آذر ۱۳۹۳
برگزاری جلسه شورای مدیران در روز دوشنبه مورخ 03/09/93به ریاست دکتر علی پور معاون درمان دانشگاه. ۵ آذر ۱۳۹۳