آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1393
عنوانتاریخ انتشار
بازدید سه روزه اعضای گروه مامایی کشور افغانستان از دانشکده پرستاری و مامایی ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
دومین سمینار آموزش برقراری تماس پوست با پوست مادر ونوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
اولین کارگاه آموزشی مراقبت آغوشی مادر و نوزاد برای پرسنل مامایی و پرستاری بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
کلاس آموزشی مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت با تاکید بر دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی توسط گروه مامایی معاونت درمان ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
اولین سمینار آموزش برقراری تماس پوست با پوست مادر ونوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر ۲۸ خرداد ۱۳۹۳
برگزاری اولین کارگاه آموزشی TOT احیای قلبی ریوی و کار با تجهیزات پزشکی، ویژه سوپروایزران آموزشی توسط مدیریت امور پرستاری دانشگاه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
برگزاری جلسه آموزشی در ارتباط با نرم افزار جدید مرگ کودک و نوجوان (کودک یکماهه تا 18 سال) توسط مدیریت امور پرستاری دانشگاه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
اخبار اخبار طرح تحول نظام سلامت ۷ خرداد ۱۳۹۳
مراسم تودیع و معارفه جناب آقای دکتر کسانی مشاور اجرای معاونت ذرمان و جناب آقای دکتر بلور چی ۵ خرداد ۱۳۹۳