آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1392
عنوانتاریخ انتشار
اولین جلسه کمیته فرهنگی معاونت درمان در سال1392 روز سه شنبه مورخ 24/2/92 با حضور قائم مقام معاون درمان تشکیل گردید. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
جلسه مدیران معاونت روز دوشنبه مورخ 23/2/92 به ریاست دکتر محمد پور برگزار شد. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
مراسم تقدیر و تشکر از ماماهای نمونه دانشگاهی در روز چهارشنبه 18/2/1392در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
اجرای طرح پایش سلامت ایرانیان بالای 30 سال با حضور جناب آقای دکتر منصوری ، رئیس محترم دانشگاه در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
برگزاری اولین جلسه کمیته کنترل عفونت دانشگاه در سال جاری ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
اطلاعیه فوری واحد نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد دانشگاه در خصوص سوء استفاده از سرنسخه مراکز درمان سوء مصرف مواد ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
گزارش عملکرد مدیریت امور پرستاری و دفاتر پرستاری بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در هفته سلامت ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲