بایگانی اخبار

شامل :
نوع اخبار :
نوع اخبار

بایگانی اخبار در سال 1397

اسفند(20)
بهمن(17)
دی(22)
آذر(15)
آبان(15)
مهر(13)
شهریور(15)
مرداد(23)
تیر(16)
خرداد(24)
اردیبهشت(16)
فروردین(10)

بایگانی اخبار در سال 1396

اسفند(27)
بهمن(20)
دی(32)
آذر(33)
آبان(29)
مهر(22)
شهریور(22)
مرداد(17)
تیر(21)
خرداد(16)
اردیبهشت(14)
فروردین(11)

بایگانی اخبار در سال 1395

اسفند(18)
بهمن(15)
دی(21)
آذر(22)
آبان(19)
مهر(10)
شهریور(19)
مرداد(22)
تیر(14)
خرداد(24)
اردیبهشت(15)
فروردین(14)

بایگانی اخبار در سال 1394

اسفند(19)
بهمن(21)
دی(17)
آذر(13)
آبان(15)
مهر(15)
شهریور(17)
مرداد(10)
تیر(18)
خرداد(11)
اردیبهشت(13)
فروردین(8)

بایگانی اخبار در سال 1393

اسفند(7)
بهمن(12)
دی(17)
آذر(13)
آبان(19)
مهر(13)
شهریور(7)
مرداد(11)
تیر(4)
خرداد(9)

بایگانی اخبار در سال 1392

دی(1)
آذر(5)
آبان(4)
مهر(6)
شهریور(11)
مرداد(5)
تیر(6)
خرداد(5)
اردیبهشت(7)
فروردین(3)

بایگانی اخبار در سال 1391

اسفند(5)
بهمن(5)
دی(6)
آذر(6)
آبان(4)
مهر(1)
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه تهران می‌باشد.