اخبار

جلسه آموزشی خطاهای پزشکی و شاخص های ایمنی بیمار برگزار شد

جلسه آموزشی خطاهای پزشکی و شاخص های ایمنی بیمار برگزار شد
این جلسه با حضور دکتر عباسی مدیر نظارت و اعتبار بخشی، عباس آبادی رئیس گروه ارتقاء کیفیت و مسئولین ایمنی و کارشناسان هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان های تابعه برگزارشد.

در این جلسه که روز دوشنبه 16 مرداد 96 برگزار شد، گزارش عملکرد سال 95 بیمارستان های تابعه دانشگاه در خصوص ایمنی بیمار و گزارش خطاهای پزشکی بیان شد و بیمارستان های برتر در زمینه گزارش دهی خطاها ( ضیائیان، مرکز طبی کودکان، رازی پوست و بهرامی) مورد تقدیر قرار گرفتند.

بیمارستان هایی که بالاترین امتیاز را در ارزیابی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار را کسب کردند (نجمیه، آیت ا... کاشانی و صدیقه زهرا (س) ) و از همچنین اعضاء گروه ارزیابان ایمنی و گروه علمی بیمارستان ها نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد.

منطبق با نتایج گزارش خطاهای پزشکی و وقایع ناخواسته برنامه عملیاتی ایمنی بیمار سال 96دانشگاه و بیمارستان ها تشریح شد. در ادامه تجربیات بیمارستان ضیائیان در خصوص ایجاد فرهنگ ایمنی بیمار توسط طالبی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیان شد در ادامه جلسه عباس آبادی در خصوص شاخص های ایمنی بیمار، شناسنامه شاخص و نحوه جمع آوری و پایش آن آموزش های لازم را ارائه داد.

روابط عمومی
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۵۲
تعداد کلیک: ۸۷۳

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500