اخبار

نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسا و مدیران بیمارستان‌ها برگزار شد

نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسا و مدیران  بیمارستان‌ها برگزار شد
نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسا و مدیران بیمارستان‌ها با حضور دکتر علی جعفریان، رییس دانشگاه، اعضای ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسا و مدیران بیمارستان‌های تابعه برگزار شد.

گالری عکس

نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه روز دوشنبه 9 مردادماه 96 در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

 —ابتدا دکتر علی پور معاون درمان دانشگاه، گزارشی باهدف تقدیر از روسا و مدیران بیمارستان‌ها، در خصوص عملکرد چهارساله بیمارستان‌ها ارائه داد وی در این گزارش به روند تغییرات تخت‌های فعال و بیماران بستری، تعداد مراجعین سرپایی به اورژانس و درمانگاه‌های تخصصی، تعداد اعمال جراحی انجام‌شده، مراجعه پاراکلینیک،حجم فعالیت پزشکان متخصص (هیئت‌علمی و غیرهیئت علمی)، شاخص‌های نیروی انسانی پرستاری در بیمارستان‌های تابعه از سال 95-90 اشاره کرد.

دکتر علی پور، استقرار طرح تحول در نظام سلامت شامل بسته کاهش پرداخت از جیب، کاهش ارجاع آزمایش و خدمات پاراکلینیک به خارج از دانشگاه، بسته ارتقای ویزیت و هتلینگ در بیمارستان‌ها، بسته مقیمی پزشکان، بسته ترویج زایمان طبیعی ، استقرار برنامه HBHC(خدمات پرستاری در منزل)، راه‌اندازی بخش پیوند سلول‌های بنیادی اطفال و پیوند کبد اطفال،، بازسازی و بهینه‌سازی اورژانس، اجرای برنامه 247 و 724 و تسهیل خدمات توریسم درمانی‌ را از فعالیت‌های درمانی در بیمارستان‌ها برشمرد.

سپس دکتر عباسی مدیر نظارت و اعتباربخشی، خلاصه گزارش اعتباربخشی بیمارستان‌ها دوره سوم را ارائه داد. وی در این گزارش به مراحل اعتباربخشی نسل سوم و نکات اجرایی، بازدیدهای میدانی، صدور کارنامه اشاره کرد و گفت: ارزیابی داخلی (زمان کیفیت)، ارزیابی میدانی (نظر شفاهی ارزیابان و...)، ارزیابی مستندات (بارگذاری شده‌ها و ارائه در بازدید میدانی و...)، ارزیابی سنجه‌های غیرقابل ارزیابی توسط بیمارستان و اعمال وزن هریک از سنجه‌ها از عوامل مؤثر در کارنامه بوده است.

در ادامه چتروز مدیر امور مالی دانشگاه، در خصوص درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها گزارشی ارائه داد. وی در این گزارش بر مطالبات و بدهی‌های دانشگاه، شاخص‌های درآمدی، نسبت هزینه به درآمد اختصاصی مراکز درمانی و عملکرد کارانه اشاره کرد و در گزارش دیگری در خصوص خیریه‌های بیمارستانی گزارشی در خصوص کمک‌های خیرین مطالبی را بیان کرد.

وی گفت: کمک‌ها و جذب خیرین که از طریق کانون که در جذب خیرین تلاش می‌کنند نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و سیر جذب خیرین صعودی است.

در پایان دکتر جعفریان رئیس دانشگاه، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و زحمات مسئولین بیمارستان‌ها در خصوص مطالبات و کارانه‌ها مطالبی بیان کرد و در خصوص دسترسی رئیس بیمارستان‌ها به شعاع و استفاده بیمارستان‌ها گفت: استفاده از شعاع برای روسای تمام بیمارستان‌ها فراهم است.

روابط عمومی
۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۰۲
تعداد کلیک: ۱,۰۴۰

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500