اخبار

برگزاری جلسه کارگاه آموزشی بومی سازی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد معاونت

برگزاری جلسه کارگاه آموزشی بومی سازی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد معاونت
کارگاه آموزشی بومی سازی راهنماهای بالینی با حضور نمایندگان مدیر گروه های تخصص های مغز و اعصاب، ارتوپدی، نورولوژی و رادیولوژی با تدریس متخصصین اجتماعی معرفی شده، تحت نظارت دانشگاه توسط معاونت درمان برگزار شد. در ابتدا کارگاه، دکتر قدیریان متخصص پزشکی اجتماعی از مرکز توسعه سیاست گذاری دانشگاه به معرفی روش های تولید راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد پرداخت و سپس متدولوژی بومی سازی راهنماهای بالینی را مطرح کرد.
در این راستا روش های جستجوی راهنماهای بالینی آموزش داده شد و پس از یافتن راهنماهای مورد نظر، دکتر سیاری فرد متخصص پزشکی اجتماعی از مرکز توسعه سیاست گذاری دانشگاه  روش های ارزیابی و بررسی راهنماها را بیان کرد.
افراد شرکت کننده به دو گروه تقسیم شدند و راهنماها را بر اساس روش استاندارد  AGREE بررسی نموده و امتیاز دادند.
در نهایت راهنمای بالینی که برای تهیه راهنمای بالینی مورد نظر، نیاز بود انتخاب شد.
پس از آن روش استخراج توصیه ها از راهنماهای منتخب آموزش داده شد و در ادامه برگزاری جلسه سوم در روز شنبه مورخ 25 دی ماه ساعت 14 الی 17 تعیین شد.


روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه
۱۹ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۴۳
تعداد کلیک: ۵۷۰

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500