اخبار

برگزاری کمیته احیاء نوزاد

برگزاری کمیته احیاء نوزاد
روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: کمیته دانشگاهی احیاء نوزاد در دفتر معاون درمان دانشگاه تشکیل شد.

ببه گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه: گروه مامایی معاونت درمان کمیته دانشگاهی احیاء نوزاد را به ریاست دکتر علی پور معاون درمان دانشگاه دوشنبه 23 آذر 94 و با حضور اعضاء کمیته و روسای بخش‌های نوزادان، NICU، زنان و بیهوشی واحدهای تابعه برگزار کرد.
 دکتر علی پور معاون درمان دانشگاه، ضمن بیان نقش مؤثر احیاء در کاهش مرگ‌ومیر نوزادان به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور، برنامه‌ریزی آموزشی و هماهنگی در اجرای دستورالعمل‌های مربوطه را از اقدامات اجرایی این کمیته دانست.
وفایی نژاد کارشناس مسئول گروه مامایی گفت: این کمیته به‌منظور نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و پیاده‌سازی استانداردهای مربوط به احیای نوزاد در حوزه تابعه دانشگاه تشکیل می‌شود. گزارش نتایج پایش کمیته‌های بیمارستانی احیاء نوزاد در شش ماه اول سال 94 نشان می‌دهد که 100 درصد بیمارستان‌های تابعه این دانشگاه دارای کمیته بیمارستانی احیاء نوزاد هستند، اما تعدادی از آن‌ها منطبق بر دستورالعمل وزارت متبوع نمی‌باشند.
دکتر ثاقب دبیر کمیته و از اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه وجود کد احیاء نوزاد به‌طور تخصصی و مجزا از کد بزرگ‌سال در بیمارستان‌های تابعه را موردبحث و بررسی قرارداد و بر حساس سازی کارکنان نسبت به کد احیاء نوزاد تأکید کرد.
در پایان طبق نظر اعضای حاضر در جلسه ضرورت تدوین فرم احیاء نوزاد جهت ثبت در پرونده و ساماندهی ترالی کد احیاء نوزاد در بلوک زایمان زیر نظر کمیته دانشگاهی احیای نوزاد طرح و بررسی شد.
خبر: باهو

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه
۲۴ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۴
تعداد کلیک: ۲,۵۰۰

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500