اخبار

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت درمان

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت درمان
روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: شورای ماهانه مدیران معاونت درمان دانشگاه با حضور دکتر علی پورمعاون درمان برگزار شد.

در این جلسه که دوشنبه 2 آذر 94 در دفتر معاون درمان دانشگاه برگزار شد در خصوص مراحل انجام فرآیندها و بانک‌های اطلاعاتی واحدهای معاونت درمان و همچنین اعضا و اهداف کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه صحبت شد.
ابتدا دکتر عباسی مدیر اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان با توضیح سابقه جمع‌آوری فرآیندها و فلوچارت‌های هر یک از واحدها از ابتدای سال جاری هدف از این کار را جلوگیری از موازی کاری دانست و در خصوص مرحله چهارم اجرای این برنامه پرداخت. وی همچنین اکبری کارشناس گروه مامایی را به‌عنوان مسئول جمع‌آوری این فرآیندها و تبدیل فرآیندهای مشترک در برنامه Edraw Max معرفی کرد و از واحدهای معاونت درمان خواست تا حداقل روی یک سیستم رایانه در هر گروه این برنامه نصب و تمامی فرآیندهای در این برنامه پیاده شود.
دکتر میرزایی مدیر گروه آمار و مدارک پزشکی نیز گزارشی از کارهای انجام‌شده بر روی بانک‌های اطلاعاتی ارسالی از سوی واحدها و کارهایی که به‌منظور توسعه آن‌ها صورت گرفته پرداخت.
در پایان دکتر شباب مدیر درمان دانشگاه با اشاره به صدور ابلاغ اعضاء کارگروه بهداشت و درمان بر اساس حکم ریاست دانشگاه در تاریخ 23 آبان 94 گفت: ساختار و شرح وظائف جدید مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی بر مبنای هماهنگی، توسعه، پیش بینی، پیش‌گیری، مداخلات و پاسخ به بحران تنظیم‌شده و بر اساس دستور کارگروه بهداشت و درمان وظائف محوله انجام می‌شود.
دکتر علی پور با تأکید بر این‌که: محوریت در مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه با معاونت درمان است گفت: نیاز است همه واحدهای معاونت برای پیشبرد اهداف موردنظر در مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی همکاری لازم را انجام دهند.
خبر: باهو

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه
۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۳
تعداد کلیک: ۱,۷۳۴

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500