اخبار

برگزاری جلسه سوپروایزران آموزش سلامت در معاونت درمان

برگزاری جلسه سوپروایزران آموزش سلامت در معاونت درمان
روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: مدیریت پرستاری دانشگاه، جلسه مشترکی با سوپروایزران آموزش سلامت بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کرد.

در این جلسه که سه شنبه 24 شهریور 94 در معاونت درمان دانشگاه، برگزار شد شهپری کارشناس مسئول آموزش سلامت مدیریت پرستاری دانشگاه در خصوص اعلام تغییرات جدیددر فرم ها وگزارشات آموزش به بیمار توضیحاتی داد.
وی همچنین مطالبی را در خصوص فرم های جدید ثبت آموزش به بیمار وترخیص ارائه نمود ونیز در ارتباط با نحوه صحیح محاسبه شاخص های کیفیت آموزش به بیمار و رضایتمندی بیماران و نحوه گزارش آن ها توضیحات کامل وجامع بیان کرد.
شهپری در این جلسه تاکید کرد بیمارستان ها بر اساس تقویم هفتگی بازدید از سیستم آموزش به بیمار بخش ها را تهیه و و به این مدیریت ارسال کنند.
در پایان چاووشی سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان فارابی چگونگی برگزاری هفته های سلامت توضیحاتی را تشریح کرد.
توضیح اینکه: تقویم سالانه هفته های سلامت در سایت darman.tums.ac.ir است و بیمارستان ها بر طبق آن می توانند برنامه عملیاتی واجرایی خود را تدوین کنند.
خبر: باهو

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه
۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۰۶
تعداد کلیک: ۱,۶۶۱

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500