اخبار

ارائه الگوی پوشش بیماران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه

ارائه الگوی پوشش بیماران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه
روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: مدیر پرستاری دانشگاه از چگونگی اجرای طرح پوشش بیماران در بیمارستان‌ها خبر داد.

وسکوی مدیر پرستاری دانشگاه طی مصاحبه‌ای در خصوص الگوی پوشش بیماران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ماهیت مراقبت‌های پزشکی و پرستاری اغلب به‌گونه‌ای است که جهت انجام آن ورود به حریم شخصی مددجویان اجتناب‌ناپذیر است.
وی احترام به حریم را یکی از اجزای اساسی مراقبت کل‌نگر  در برآورده کردن نیازهای بیمار دانست و افزود: این مسئله  به بیمار، شان و منزلت داده و دامنه‌ای از اعتماد متقابل را به همراه خواهد داشت، همچنین، ایجاد یک محیط خصوصی هنگام معاینه ، تزریق، پانسمان و ….ازجمله موارد اساسی احترام به حریم شخصی مددجو است، و بر اساس شواهد موجود، رعایت اندک حفظ پوشش بیماران به‌ویژه هنگام معاینه و انجام اقدامات درمانی، که در پاره‌ای از موارد بدن بیمار عاری از پوشش می‌شود، که این مسئله بافرهنگ ایرانی- اسلامی مطابقت ندارد.
مدیر پرستاری دانشگاه، تمامی فعالیت‌های مراقبتی و درمانی با رعایت پوشش مناسب، جلوگیری از معرض دید قرار گرفتن  غیرضروری بیمار و رعایت ملاحظات اخلاقی در معاینات فیزیکی را ضروری دانست و گفت: بدین منظور مدیریت امور پرستاری در راستای برنامه‌های مرتبط با تعهد حرفه‌ای حوزه معاونت درمان دانشگاه، در نظر دارد با بررسی قوانین و دستورالعمل‌های موجود ، استفاده از الگوهای پوشش بیماران در دنیا و بومی‌سازی آن  به ارائه "الگوی مناسب پوشش بیماران"  در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه اقدام کند.
وسکویی گام‌هایی که تاکنون در این زمینه برداشته‌شده را شامل: بررسی وضعیت کنونی پوشش در بیمارستان‌های دانشگاه، تعیین نقاط ضعف پوشش بیماران، طراحی الگوی پوشش در معاینات و اقدامات درمانی مختلف، امکان‌سنجی اجرای برنامه در کشور و جمع‌آوری نمونه‌های موفق سایر مراکز، هماهنگی و تشکیل جلسه با شرکت‌های تولیدی لباس بیمار، برآورد قیمت اولیه الگوهای جدید، تعیین بیمارستان آزمونه اجرای برنامه( بیمارستان شریعتی)، برآورد نیاز سالانه بیمارستان و هزینه فوق در سال گذشته و سال جاری، برآورد تفاوت قیمت و تهیه چک‌لیست بررسی رضایتمندی بیماران از لباس بیمارستان، برشمرد.
در پایان مدیر پرستاری دانشگاه، ازجمله کارهای در دست اقدام را: اجرای نظرسنجی قبل از ارائه پوشش جدید، ارائه گزارش به هیئت رییسه دانشگاه یا کارگروه تعهد حرفه‌ای، سفارش تهیه نمونه از الگوهای پیشنهادی، تشکیل جلسه توجیهی و معرفی الگوی جدید در بیمارستان شریعتی، اجرای آزمایشی الگو جدید در بیمارستان شریعتی، بررسی نظرات بیماران و مسئولین بیمارستان از اجرای برنامه و تهیه گزارش نهایی عنوان کرد.
خبر: باهو

روابط عمومی معاونت درمان دانگاه
۲۵ شهریور ۱۳۹۴ ۱۲:۳۱
تعداد کلیک: ۲,۲۲۵

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500