اخبار

برگزاری اولین جلسه کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در سال 94

برگزاری اولین جلسه کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در سال 94
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران: کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط گروه مامایی در معاونت درمان برگزار شد.

 این کمیته 3 شهریور 94 با  حضور معاون درمان، معاون توسعه و پشتیبانی، مدیر گروه زنان دانشگاه و اعضای ثابت کمیته در معاونت درمان برگزار شد.
 دکتر علی پور معاون درمان دانشگاه، برگزاری منظم کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد را ضروری دانسته و بر اجرایی شدن پروژه سطح‌بندی خدمات مادر و نوزاد در بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد.
وفایی نژاد کارشناس مسئول مامایی معاونت درمان، با برشمردن وظایف کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، کارهای انجام‌شده در زمینه سطح‌بندی خدمات مادر و نوزاد را به‌عنوان اهم وظایف این کمیته مطرح کرد.
دکتر شریعتی معاون بهداشت دانشگاه گفت: هنگام ارجاع مادران باردار پرخطر به بیمارستان‌های تحت پوشش مشخص بودن سطوح بیمارستانی به‌منظور جلوگیری از ارجاع نامناسب ضروری است.
دکتر آل یاسین و دکتر حنطوش زاده از اساتید گروه زنان دانشگاه، یکی از چالش‌های موجود را، ارجاعات نامناسب و غیرضروری بیماران low risk به بیمارستان‌های ولیعصر و شریعتی را به‌عنوان بیمارستان‌های سطح سه که می‌توانند ارائه‌دهنده خدمت به مادران high risk باشند، دانست.
در پایان، دکتر نیری دبیر کمیته سلامت مادر و نوزاد، سطح‌بندی خدمات مادر و نوزاد را پروژه‌ای ده‌ساله دانست و افزود: پیاده نمودن آن نیاز به برنامه‌ریزی در سطوح مختلف ازجمله تأمین تجهیزات، بهبود فضای فیزیکی، جذب نیروی انسانی متخصص و متبحر و آموزش‌های لازم در این زمینه دارد.
وی همچنین با توضیح نقشه اجرای سطح‌بندی گفت: با تابید معاون درمان دانشگاه، ادامه برنامه سطح‌بندی خدمات مشروط به تجهیز، بهبود ساختار و آموزش در سطح بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه به‌منظور تعیین سطح هر بیمارستان و مشخص بودن سطح ارائه خدمت (سطح 1، سطح 2 و یا سطح 3) را در هر بیمارستان، پیش روداریم.
خبر: باهو

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه
۴ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۵۱
تعداد کلیک: ۱,۸۲۹

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500