اخبار

برگزاری کلاسهای آموزشی "مدیریت پرستاری عمومی و اختصاصی"

برگزاری  کلاسهای آموزشی "مدیریت پرستاری عمومی و اختصاصی"

اولین دوره کلاسهای آموزشی "مدیریت پرستاری عمومی و اختصاصی" در مرکز طبی کودکان با شرکت 52 نفر از مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستانهای امام خمینی (ره)، ولی عصر (عج)، اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، انستیتو کانسر و مرکز طبی کودکان از تاریخ 6/7/91 شروع شد. این دوره به مدت 80 ساعت آموزشی می باشد و تا تاریخ 30/9/91 در روزهای پنجشنبه از ساعت 8-17 ادامه خواهد داشت.

 

دومین دوره کلاسهای آموزشی "مدیریت پرستاری عمومی و اختصاصی" در بیمارستان دکتر شریعتی با شرکت 67 نفر از مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستانهای دکتر شریعتی، حضرت رسول اکرم (ص) و مرکز قلب تهران از تاریخ 13/7/91 شروع شد. این دوره به مدت 80 ساعت آموزشی می باشد و تا تاریخ 7/10/91 در روزهای پنجشنبه از ساعت 8-17 ادامه خواهد داشت.

 

سومین دوره کلاسهای آموزشی "مدیریت پرستاری عمومی و اختصاصی" در بیمارستان سینا با شرکت 69 نفر از مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستانهای سینا، امیراعلم، اکبرآبادی و شفا یحیائیان از تاریخ 20/7/91 شروع شد. این دوره به مدت 80 ساعت آموزشی می باشد و تا تاریخ 7/10/91 در روزهای پنجشنبه از ساعت 8-17 ادامه خواهد داشت.

 

چهارمین دوره کلاسهای آموزشی "مدیریت پرستاری عمومی و اختصاصی" در بیمارسان شهید رجایی با شرکت 48 نفر از مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستانهای شهید مطهری، شهید رجایی، شهید هاشمی نژاد، حضرت علی اصغر(ع) از تاریخ 27/7/91 شروع شد. این دوره به مدت 80 ساعت آموزشی می باشد و تا تاریخ 28/10/91 در روزهای پنجشنبه از ساعت 8-17 ادامه خواهد داشت.

 

پنجمین دوره کلاسهای آموزشی "مدیریت پرستاری عمومی و اختصاصی" در بیمارستان جامع زنان با شرکت 64 نفر از مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستانهای جامع زنان، روانپزشکی ایران، حضرت فاطمه (س)، فیروزگر، جامع بانوان آرش، بهرامی از تاریخ 4/8/91 شروع شد. این دوره به مدت 80 ساعت آموزشی می باشد و تا تاریخ 5/11/91 در روزهای پنجشنبه از ساعت 8-17 ادامه خواهد داشت.

 

ششمین دوره کلاسهای آموزشی "مدیریت پرستاری عمومی و اختصاصی" در بیمارستان بهارلو با شرکت 50 نفر از مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران بیمارستانهای رازی، روزبه، فارابی، ضیائیان، بهارلو از تاریخ 11/8/91 شروع  شد. این دوره به مدت 80 ساعت آموزشی می باشد و تا تاریخ 12/11/91 در روزهای پنجشنبه از ساعت 8-17 ادامه خواهد داشت.

مدیریت امور پرستاری
۲۸ آبان ۱۳۹۱ ۰۹:۰۹
تعداد کلیک: ۲,۶۲۳

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500