اخبار

برگزاری جلسه شوری مدیران معاونت درمان با حضور معاون درمان دانشگاه

برگزاری جلسه شوری مدیران معاونت درمان با حضور معاون درمان دانشگاه
دکتر مهدی رضایی در شورای مدیران معاونت درمان بر برگزاری مصاحبه نظام مند آزمون استخدامی پرستاری دانشگاه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، این جلسه روز شنبه 19 بهمن 1398 با حضور دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه، دکتر حجت رحمانی مشاور اجرایی معاون درمان، دکتر شکوه ورعی مدیر امور پرستاری دانشگاه، دکتر نسرین عباسی مدیر نظارت و اعتباربخشی، دکتر جلال سعید پور مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد و دکتر مصطفی امینی مدیر تعالی بالینی و امور بیمارستان ها در این معاونت برگزار شد.
دکتر مهدی رضایی با اشاره به اهمیت آزمون استخدامی پرستاری و مامایی بر برگزاری مصاحبه نظام‌مند این آزمون تاکید کرد.
همچنین در نشست شورای مدیران معاونت درمان، چارت سازمانی این معاونت موردبررسی و بازنگری قرار گرفت.
در پایان نجمه باهو مسئول روابط عمومی معاونت درمان گزارشی از عملکرد واحد روابط عمومی ارائه کرد.
خبرنگار: نجمه باهو

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۲۵
تعداد کلیک: ۱۴۴

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500