اخبار

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه
با حضور مدیر تعالی خدمات بالینی و امور بیمارستان ها، جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد.

جلسه کمیته ترویج دانشگاهی زایمان طبیعی چهارشنبه 11 دی 98 با حضور دکتر مصطفی امینی سرپرست مدیر تعالی خدمات بالینی و امور بیمارستان ها دانشگاه، دکتر افسانه تهرانیان رئیس گروه مادر، نوزاد و مامایی، دکتر اشرف آل یاسین مدیر گروه زنان، همچنین مدیر گروه مامایی، نماینده معاونت توسعه، کارشناسان گروه سلامت، جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی، معاون درمان بیمارستان آرش، روسای بخش های زنان و کارشناسان گروه مادر، نوزاد و مامایی معاونت درمان در سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد.
ترویج زایمان طبیعی
ابتدا دکتر تهرانیان، گزارشی از نتایج پایش سزارین نخست زا درشش ماهه اول سال 98 و اقدامات انجام گرفته در برنامه ترویج زایمان طبیعی دانشگاه تهران را ارائه کرد. سپس به چالش های موجود در این حوزه همچون اجرای زایمان بی درد دارویی در مراکز، فرایند اجرایی سزارین به درخواست مادر و کمبود نیروی انسانی پرداخت. وی همچنین خواستار ارتقا و تقویت عملکرد همه گروه های مرتبط در این حوزه، تامین نیروی انسانی ماما، متخصص و تکنسین بیهوشی با همکاری معاونت توسعه  برای دستیابی به اهداف برنامه ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان های تابعه شد.
دکتر نتاج متخصص بیهوشی و عضو کمیته کشوری زایمان بی درد هدف از انجام زایمان بی درد دارویی را کمک به رفع نگرانی و ترس مادر از درد زایمان خواند و بر ارتقا مهارت رزیدنت های بیهوشی و همکاری تیم درمانی شامل متخصصین زنان و بیهوشی و اطفال تاکید کرد.
دکتر آل یاسین برگزاری workshop زایمان فیزیولوژیک برای رزیدنت های زنان را از اقدامات مهم توانمندسازی ارائه کنندگان خدمت خواند.
دکتر حنطوش زاده متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه، بر انجام مشاوره بیهوشی تمامی مادران باردار برای اجرای هرچه بهتر فرآیند زایمان بی درد در بیمارستان های دولتی تحت پوشش تاکید کرد.
نظری کارشناس مسئول مامایی نیز به اهمیت دستیابی به شاخص های استاندارد برنامه ترویج زایمان طبیعی درمراکز تحت پوشش اشاره کرد.

خبرنگار: نجمه باهو

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۴ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۰۱
تعداد کلیک: ۱۷۵

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500