اخبار

جلسه هم اندیشی معاونت درمان و دانشکده توانبخشی در راستای تعامل دو سویه آموزش و درمان

جلسه هم اندیشی معاونت درمان و دانشکده توانبخشی در راستای تعامل دو سویه آموزش و درمان
دکتر رضایی در جلسه هم اندیشی با مسئولین دانشکده توانبخشی گفت: فلسفه وجودی دانشگاه تحقق آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است.

گالری عکس 

این جلسه روز شنبه 4 اسفند 97 در سالن شورای دانشکده توانبخشی برگزار شد و در آن دکتر رضایی معاون درمان، دکتر هادیان رییس دانشکده توانبخشی، دکتر میر معاون اداری مالی و مسئول درمانگاه های دانشکده، دکتر شادمهر معاون بین الملل، دکتر اولیایی معاون آموزشی، دکتر روح بخش معاون اجتماعای فرهنگی، دکتر خاتون آبادی معاون پژوهشی و معاون توسعه و برنامه ریزی دانشکده توانبخشی و دکتر سعید پور مشاور معاون درمان و  مدیر هماهنگی امور بیمه، تعرفه و استاندارد و دکتر عباسی مدیر نظارت و اعتباربخشی حضور داشتند.
معاون درمان دانشگاه خدمات توانبخشی را بخش مهمی از درمان خواند و گفت: اگر بازتوانی بیماران در ادامه درمانشان به خوبی انجام شود بر کاهش هزینه های سلامت بسیار موثر است. البته در این مسیر نیاز به تغییر فرهنگ عمومی نیز هست.
وی فلسفه وجودی دانشگاه را تحقق آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی عنوان کرد و افزود: به سوی دانشگاه نسل چهار که با رویکرد تامین رفاه اجتماعی است می تواند در دستیابی به این اهداف کمک کند. و قطعا در این مسیر باید یک تعامل دو سویه میان بخش آموزش و پژوهش  و حوزه های اجرایی و عملیاتی بهداشت و درمان اتفاق بیافتد. و به باور من این ارتباطات برای جامعه نیز می تواند بسیار مفید باشد.
دکتر رضایی با اشاره به تعدد گروه های تخصصی که به موازات دانشکده توانبخشی در دانشگاه فعالیت می کنند گفت: به نظر می رسد نیاز است این رشته ها زیر یک چتر به بیماران خدمت دهند.باید چیدمان را نسبت به حضور در عرصه خدمت تعریف کنیم.
برای تضمین سلامت مردم نیاز به سیاست گذاری هایی در سطح کلان دانشگاه در خصوص مدیریت یکپارچه گروه های مختلف بازتوانی ( طب فیزیکی، طب ورزشی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، طب کار، طب سالمندی و ...) و چگونگی ورود آن ها در مراکز درمانی است. ما باید به در دانشگاه به نقطه ای برسیم که بتوانیم با هم کار کنیم. قطعا هدف و خواسته همه ما سلامتی مردم است. و در این مسیر اهداف سازمان را بر اهداف فردی ارجح می دانیم. خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی تهران این پتانسل را دارد که الگو الهام بخش سایر دانشگاه ها در سطح کشور باشد. همچنین یکی از ایده هایی که وزارت بهداشت بر آن متمرکز است تبادل الکترونیکی اطلاعات بیم دانشگاه ها ی علوم پزشکی است که ما نیز باید در این خصوص بیاندیشیم.
معاون درمان دانشگاه، تطبیق بحث های آموزشی با نیازهای بالینی که مردم به آن نیاز دارند، تعریف نقشه توانبخشی دانشگاه و ایجاد مراکز جامع توانبخشی دانشگاه از مهمترین اهداف این جلسه خواند و افزود: بازار کار خدمات توانبخشی یک بازار کار رقابتی است و متاسفانه ما در این حوزه چه در دانشگاه و چه در سطح کشور هنوز ضعیفیم. متاسفانه دانشگاه ها به درآمد اختصاصی وابسته شدند و متعاقب آن ها بیمارستان ها، ولی باید برای ادامه حیات بیمارستان ها به سمت راهکارهای درآمد زایی و کاهش هزینه ها باشیم.
رییس دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران را یک دانشگاه ملی خواند و گفت: دانشگاه این توان را دارد که در مواقع نیاز راهکارهایی ارائه بدهد که برای کل کشور قابل استفاده باشد.  
دکتر هادیان با اشاره به عدم تناسب آموزش و اجرا در برخی از رشته های توانبخشی گفت: من اگر در بالین باشم می توانم مشکلات و نیازهای بیماران را درک و برای آن چاره جویی کنم. من به عنوان امانت دار این دانشکده و به عنوان یک معلم دانشگاه معتقد به تعامل هستم و نمی توانم سایر رشته های همکار را رد کنم. باید همه گروه ها در کنار هم قرار بگیرند و کار مردم را پیش ببرند. به عنوان یک دلسوز و به دور از هر گونه جاه طلبی می گویم باید در یک فضای شفاف ضمن به رسمیت شناختن همه به سمتی برویم که اثری ماندگار از ما به جا بماند.  
وی در ادامه با بیان این نکته که جامعه مه به سمت سالمندی پیش می رود گفت: از حالا باید برای جلوگیری از خطرات سالمندی چاره جویی شود. و موضوع بازتوانی یکی از نیازهای مهم طب سالمندی است.
در ادامه دکتر میر معاون مالی اداری و مسئول درمانگاه های دانشکده توانبخشی با ارائه گزارش 3 ساله درمانگاه های دانشکده و اقدامات اجرایی در رابطه با توسعه زیرساخت و فعالیتهای انجام شده در راستای افزایش تعداد و رضایتمندی مراجعین و عملکرد مالی
دکتر خاتون آبادی معاون پژوهشی دانشکده توانبخشی با قدردانی از دکتر عفت پناه رییس بیمارستان ضیاییان گفت: تعامل با این مرکز در طب سالمندی و مرکز رشد تکامل بسیار خوب و قابل تقدیر است.
دکتر اولیایی معاون آموزشی نیز بر اهمیت تجربه و مهارت تاکید کرد و گفت: نیاز است در جلسه گروه های بازتوانی دانشگاه به تجربه و سابقه افراد توجه کنیم.
دکتر روح بخش معاون اجتماعی فرهنگی در این جلسه گفت: متاسفانه ما پایش بر ادامه درمان بیماران نداریم. باید پیگیری شود که بیمارانی که در مراکز تابعه درمان می شوند آیا درمانشان نتیجه بخش بوده است. و به عنوان یک پیشنهاد شاید بد نیست به فکر ایجاد یک مرکز طبی سالمندی نیز باشیم.
در پایان دکتر عباسی گزارشی از چک لیست ها و نظارت های انجام شده در این حوزه و آخرین آیین نامه های صدور مجوز در رشته های توانبخشی ارائه کرد.

خبرنگار: نجمه باهو

عکاس:لیلا روستا

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۱۶
تعداد کلیک: ۳۲۸

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500