اخبار

برگزاری اولین نشست تخصصی واگذاری خدمات سلامت با حضور مشاور عالی وزارت بهداشت

برگزاری اولین نشست تخصصی واگذاری خدمات سلامت با حضور مشاور عالی وزارت بهداشت
دکتر دانش جعفری در همایش کشوری "واگذاری خدمات سلامت" گفت: آن چه مسلم است فعالیت بخش خصوصی در نظام سلامت به شدت تحت تاثیر فعالیت بخش دولتی و بالعکس است.

گالری عکس

اولین همایش کشوری واگذاری خدمات سلامت به همت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی بیمارستان ها روز چهارشنبه 1 اسفند 97 در سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار شد و در آن دکتر دانش جعفری مشاور عالی وزیر بهداشت و دکتر اسدی معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، د کتر کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر درفشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از معاونین، روسا، مدیران و کارشناسان وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های سراسر کشورحضور داشتند. 
دکتر دانش جعفری مشاور عالی وزیر بهداشت با حضور در این جلسه با ارائه گزارشی از مطالعه مقایسه ای کشورهای مختلف با موضوع مشارکت بخش خصوصی و دولتی گفت: فعالیت بخش خصوص در حوزه سلامت در کشورهای در حال توسعه از طیف گسترده ای برخوردار هست. از طرفی اگر چه بخش های خصوصی برای انتفاع فعالیت می کنند ولی کم نیستند سازمان ها و انجمن های غیر انتفاعی که با رویکرد خیرخواهانه در جامعه فعالیت می کنند. آن چه مسلم است فعالیت بخش خصوصی در نظام سلامت به شدت تحت تاثیر فعالیت بخش دولتی و بالعکس است. همچنین میزان فعالیت بخش خصوصی در نظام سلامت را با سه معیار سهم بخش خصوصی در کل هزینه سلامت، سهم بخش خصوصی در ویزیت هایی که برای کارهای درمانی انجام می شود و میزان اتکا بخش دولتی به فرانشیز و پرداخت از جیب مردم می توان آن سنجید.
وی با اشاره به انواع مختلف بخش خصوصی در حوزه سلامت افزود: شاید بتوان بر اساس تعاریف موجود مدل مشارکت بخش خصوصی در نظام سلامت ایران را به الگوی بخش خصوصی پر هزینه که نظیر آن در آفریقای جنوبی و آرژانتین در حال انجام است شبیه دانست.
مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان این نکته که در کشورهایی چون کانادا پوشش خدمات سلامت 100 درصد انجام می شود و این شامل هزینه ویزیت پزشک خانواده و بستری است ولی هزینه های دارو را شامل نمی شود توضیح داد: در کشور کانادا بیمه های تکمیلی به عنوان مکمل بخش دولتی وارد عمل می شوند و هزینه دارو را پوشش می دهند. در حالیکه در کشور ما بخش خصوصی همه کارها را موازی با دولت انجام می دهند که این مسئله سیاستگذاری حضور بخش خصوصی در بخش دولتی را دچار مشکل می کند.
دکتر درفشی رییس دانشگاه البرز نیز به عنوان یکی از سخنرانان این همایش با اشاره به اقدامات موفق این دانشگاه در برونسپاری خدمات سلامت گفت: نیاز است به موضوع واگذاری خدمات سلامت عملیاتی نگاه کنیم و به این بپردازیم که چگونه بخش خصوصی را در بخش دولتی مشارکت دهیم و مورد حمایت قرار دهیم که کمک کننده باشد.
وی با تاکید بر این که هر اقدامی در این مسیر نیازمند باور، جسارت، شجاعت و حمایت است افزود: اعتقاد به این موضوع باید در سطح کلان تصمیم گیری ها باید اتفاق بیافتد و روسای دانشگاه ها باید ریسک آن را بپذیرند. خوشبختانه در این راستا مستندات قانونی زیادی داریم که بی هیچ مشکلی بتوان در این مسیر گام برداشت. ضمن این که همه ما می دانیم واگذار کردن بخش ها به بخش خصوصی باشرط حفظ تعرفه دولتی موجب افزایش اشتغال و کاهش هزینه می شود.
وی در ادامه با اظهار امیدواری از تاثیر این نشست تخصصی بر تغییر نگرش همکاران بخش دولتی نسبت به مشارکت بخش خصوصی در نظام سلامت گفت:ما به این باور رسیدیم که اگر از بخش خصوصی حمایت کنیم هزینه دولت رابه شدت کاهش دادهو می توانیم کیفیتوکمیت ارائه خدمات را افزایش دهیم و بخش خصوصی هم از آن سود خواهد برد. امیدوارم با گسترش مشارکت بخش دولتی و خصوصی آینده بهتری را برای کشور عزیزمان رقم بزنیم. 
دکتر اسدی معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت در این نشست گفت: مایلیم ارائه گزارشات در واگذاری ها از حالت کیفی به کمی درآید ودر آن مشخص شود که از کجا شروع کرده ایم و به چه نقطه ای رسیده ایم. نیاز است دانشگاه های علوم پزشکی از قوانین واگذاری برنامه ششم توسعه اقتصادی دولت در این خصوص بهره بگیرند.
وی عدم هماهنگی بین واحدهای مختلف ستادی را از نقص های موجود در واگذاری خدمات سلامت خواند و گفت: نبود یک متولی مشخص در دانشگاه ها و چندگانگی اقدامات صورت گرفته در این حوزه از چالش های مهم در این مسیر است.
دکتر اسدی بر توجه و حمایت سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: سرمایه گذاری، دانشگاه ارائه خدمت و گیرندگان خدمت از اجزای مثلث واگذاری هستند که باید به آن ها توجه شود. باید به سمت واگذاری زنجیره ای حرکت کنیم. دیگر به جای استفاده از واژگان کارفرما و پیمانکار باید از سرمایه گذار و سرمایه پذیر استفاده کنیم. و در تمامی قراردادهای مشارکت حتما باید مدل مالی به پیوست بیاید.
دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین در این جلسه از همکاری و همفکری دکتر کریمی در برگزاری این نشست تخصصی قدردانی کرد و گفت: موضوع واگذاری های آگاهانه در حوزه درمان بخش مهمی از برنامه های چهارساله معاونت درمان بوده که به تصویب هیئت رییسه دانشگاه نیز رسیده و این همایش نیز در همین راستا برنامه ریزی شده است.
وی در ادامه از همکاری انجمن علمی بیمارستان ها در برگزاری همایش تشکر کرد و گفت: انجمن علمی بیمارستان ها عهداه دار عمده بار علمی این نشست بود. امیدواریم این همایش آغاز راهی باشد تا در حوزه های اجرایی از نظرات انجمن های علمی مربوطه بیشتر بهره مند شدیم.
در ادامه دکتر زمانی رییس بیمارستان فیروزگر با اشاره به سابقه مسئولیت خود در بیمارستان فیروزگر گفت: مهم ترین بحث در اداره یک بیمارستان برنامه ریزی درست بودجه است تا بتوان به چشم اندازها و اثربخشی حداکثر دست یافت.
وی واگذاری را یک نوع کارآفرینی خواند و گفت: کارآفرینی کمک به جامعه است. ما در بیمارستان فیروزگر همه بخش ها را به روسای بخش ها واگذار کرده ایم از آموزش و پژوهش و نیروی انسانی تا درآمد ،به همین علت اداره بیمارستان وابسته به من نیست و انگیزه افراد در این مشارکت که به شکل درونسپاری اتفاق افتاده بالاست. باید کاری کنیم که افراد سازمان را خانه خود بدانند و برای افزایش درآمد آن تلاش کنند. پولی که در بیمارستان ها هزینه می شود پول دولت و ملت است باید به حفظ آن حساس باشیم.
رییس بیمارستان فیروزگر مهمترین نکته در کاهش هزینه ها ی بیمارستانی را تعیین تکلیف بیماران در کمترین زمان ممکن خواند و افزود: عدم واگذاری جلوی تقاضای القایی را نمی گیرد. و اگر همه این ها را دولت بخواهد بدون مشارکت بخش خصوصی مدیریت کند به زیان دولت و و مردم است.
دکتر براتی دانشیار رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه نیز در این نشست در خصوص مواد قانونی که در حوزه واگذاری های مشارکت با بخش خصوصی ( ppp) تا کنون بوده است نقدهایی کرد و گفت: متاسفانه در اغلب قوانین و دستورالعمل های واگذاری کلی گویی شده است و عدم شفافیت و مسائل مبهم در آن ها آغلب منجر به آزمونو خطا می شود و نتیجه بخش نیست. هدف از واگذاری در همه مطالعات کاهش هزینه، بالابردن کیفیت و دسترسی مناسب به خدمات است. در واقع یکی از راه های برون رفت از چالش های حوزهسلامت طبق شواهد و مطالعات موجود، واگذاری خدمات سلامت است.
وی همچنین لازمه مدیریت پیمان را اعتماد خواند و بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد. 
دکتر موسوی رییس بیمارستان بهارلو نیز گزارشی درخصوص برخی واگذاری های انجام شده و توفیقات آن در این مرکز ارائه کرد.
توضیح آن که: این همایش که در قالب سه پنل آموزشی ارائه شد و در پایان هر پنل حاضرین سوالات خود را در خصوص مباحث ارائه شده مطرح و سخنرانان پاسخ های مرتبط را می دادند. در پایان به شرکت کنندگان این همایش گواهینامه ای اهدا شد.

خبرنگار: نجمه باهو

عکاس: جمشید ربیعی

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه
۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۹:۵۵
تعداد کلیک: ۴۵۳

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500