اخبار

برگزاری کارگاه کشوری مهارت آموزی بالینی ویژه کارشناسان پرستاری بخش مراقبت های تخصصی نوزادان در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی

برگزاری کارگاه کشوری مهارت آموزی بالینی ویژه کارشناسان پرستاری بخش مراقبت های تخصصی نوزادان در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی
معاونت درمان دانشگاه با هماهنگی اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت کارگاه سه روزه مهارت آموزی بالینی را برگزار کرد.

گالری عکس

کارگاه مهارت آموزی بالینی ویژه کارشناسان پرستاری بخش مراقبت های تخصصی نوزادان سراسر کشور با هماهنگی اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت و همکاری گروه مادر، نوزاد و مامایی این معاونت از تاریخ 30 مهر تا 2 آبان 97 از ساعت 7 صبح لغایت 18 در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است.
دکتر حیدرزاده رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت در این خصوص گفت: سامانه ثبت تخصصی اطلاعات نوزادان که از سال 1387 فعال گشته است، در تشخیص علل اصلی مرگ و عوارض نوزادی در استان هایی که بیشترین مشکلات در آن ها رخ می دهد بسیار کمک کرده و در همین  راستا بهبود و ارتقای خدمات تخصصی نوزادان در بخش ها ی NICU نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از این رو نخستین برنامه جامع آموزش پرستاران شاغل در بخش های فوق تخصصی نوزادان کشور با هدف ارتقای دانش و مهارت های کلیدی  با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و اجرا شد.
 دکتر حبیب اللهی فوق تخصص نوزادان اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت گفت: در قالب این برنامه جمعی از پرستاران شاغل در بخش های NICU سراسر کشور در 6 ایستگاه مهارت آموزی شرکت کردند. ضمنا مدرسین ایستگاه ها همکاران فوق تخصص نوزادان،پرستاران ماهر در امور مراقبتی نوزادان و همکاران کاردرمان هستند که با هدف کاهش عوارض دوره نوزادی و کاهش مرگ و میر نوزادان و بهبود کیفیت خدمات به ارائه مطالب آموزشی و مهارتی می پردازند.
وی همچنین در خصوص بازخورد نتایج این کارگاه ها افزود: ارزیابی اثرات این کارگاه ها  با رصد تغییرات اعمال شده در عملکرد بخش های  NICU  کشور که کارشناسان آنها مدعو برنامه مذکور هستند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا رهنمون ما برای تداوم برنامه هایی به شیوه فوق باشد.
احمدی کارشناس نوزادان معاونت درمان در خصوص ایستگاه های مهارتی این کارگاه توضیح داد: 6 ایستگاه مهارت آموزی شامل احیای نوزاد نارس،آشنایی با تهویه غیر تهاجمی(حسی _ پمپ)، قرار دادن کاتتر مرکزی( PICC)، کار درمانی، مراقبت تکاملی( NIDCAP) و آموزش تغذیه با شیر مادر و نوزادان نارس است که تمامی مدعوین مطابق برنامه زمان بندی شده در ایستگاهها حضور پیدا می کنند. ضمن این که  در هر ایستگاه ابتدا پیش آزمون و در پایان جهت بررسی اثر بخشی آموزشها و سنجش مهارت عملی افراد، آزمون نهایی گرفته می شود.
دکتر محققی فوق تخصص نوزادان نیز در این خصوص گفت: مراقبت از نوزاد نارس یک اقدام مشترک تیمی است که نیاز به همکاری تمامی افراد تیم تخصصی دارد و باید ارتقاء دانش و مهارت های عملی برای تمامی افراد تیم مراقبتی با برنامه ریزی های آموزشی و به صورت دوره ای تامین شود.

خبرنگار: باهو

عکاس: ملکی

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۰۱
تعداد کلیک: ۳۰۹

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500