اخبار

برگزاری دوره آموزشی توجیهی تغذیه بالینی- ویژه پزشکان بیمارستان جامع بانوان آرش

برگزاری دوره آموزشی توجیهی تغذیه بالینی- ویژه پزشکان بیمارستان جامع بانوان آرش
معاونت درمان دانشگاه با همکاری بیمارستان جامع بانوان آرش، دوره آموزشی تغذیه بالینی ویژه پزشکان را برگزار کرد.

گالری عکس

این دوره آموزشی با برنامه ریزی واحد تغذیه بالینی معاونت درمان و همکاری اساتید تغذیه بالینی دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه 25 مهر 97 در morning بیمارستان جامع بانوان آرش برگزار شد.

هادوی مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ایجاد مشارکت میان کارشناسان تغذیه و تیم درمان خواند و توضیح داد: مطابق با برنامه عملیاتی واحد تغذیه بالینی معاونت درمان، از اسفند 1396 آموزش پزشکان و پرستاران در خصوص اهمیت تغذیه بیماران بستری و لزوم انجام غربالگری و شناسایی بیماران در معرض خطر سوء تغذیه به منظور کاهش سوء تغذیه بیمارستانی آغاز شده است. که این جلسه اولین دوره پزشکان بوده و در بیمارستان های دیگر نیز برگزار خواهد شد.
در این دوره دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه در خصوص غربالگری و ارزیابی تغذیه بیماران بستری و اهمیت تغذیه در دیابت حاملگی، شیما هادوی- مسئول تغذیه بالینی معاونت درمان در خصوص سیاست های اجرایی و ضوابط بخش تغذیه و سنجه های مربوط به تغذیه در اعتباربخشی، دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه در خصوص اهمیت تغذیه در بیماران بخش مراقبت های ویژه و همچنین دکتر غلامرضا فارسانی متخصص تغذیه در خصوص اختلالات وزن در دوران حاملگی مطالبی را ارائه کردند.

خبرنگار: باهو
عکاس: احمدی زاده

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۵
تعداد کلیک: ۳۳۵

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500