اخبار

برگزاری جلسه کارگروه ارتقای سامانه های اطلاعاتی بیمارستان ها در معاونت درمان دانشگاه

برگزاری جلسه کارگروه ارتقای سامانه های اطلاعاتی بیمارستان ها در معاونت درمان دانشگاه
دکتر رضایی در جلسه کارگروه ارتقای سامانه های اطلاعاتی بیمارستان ها گفت: ایجاد سامانه اطلاعاتی بیمار محور، نیاز اصلی بیمارستان ها است.

جلسه کارگروه ارتقای سامانه های اطلاعاتی بیمارستان ها، روز چهارشنبه  13 تیر 97 در دفتر معاونت درمان دانشگاه و با حضور دکتر رضایی معاون درمان، دکتر مرعشی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.
در ابتدای جلسه،دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه پس از بیان چالش های عمده حوزه درمان در ارتباط با سامانه های اطلاعاتی موجود در بیمارستان ها، ارتقای این سامانه ها به منظور تامین اطلاعات، گزارش ها و قابلیت های مورد نیاز را مستلزم تعامل تنگاتنگ حوزه های درمان و آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه خواندو افزود: ایجاد سامانه اطلاعاتی بیمار محور، نیاز اصلی بیمارستان ها است.
دکتر مرعشی مدیر آمار و فناوری اطلاعات، با اشاره به اهداف حوزه IT دانشگاه در ارتباط با ارتقای سامانه های اطلاعاتی بیمارستان ها گفت: این اهداف با دو رویکرد اصلی: ایجاد انباره داده یکپارچه در سطح دانشگاه به منظور ایجاد داشبوردهای مدیریتی مورد نظر و یکسان سازی کدینگ خدمات، تشخیص ها، داروها و تجهیزات مطرح است. وی بازنگری فرایندها را زیربنای هر دو رویکرد عنوان کرد و تاکید کرد: پیشبرد این برنامه ها نیازمند تعامل و مشارکت معاونت درمان و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه است.
دکتر شباب مدیر درمان معاونت درمان ضمن معرفی برنامه های کشوری حوزه های درمان دانشگاه ها در سال 97 گفت: این برنامه ها شامل: برنامه های استحقاق سنجی بیمه ها و تکمیل نظام ارجاع از سطح 1 به سطوح 2 و 3 درمان هستند و نیاز به پشتیبانی مدیریت IT دانشگاه ها دارند. وی همچنین در ادامه، به بیان نقش حوزه IT  به عنوان تامین کننده زیرساخت این برنامه ها پرداخت.
سایر اعضای کارگروه نیز چالش هایی از قبیل یکسان نبودن رویه ها و مفاهیم کاری، وجود داده های مخدوش، ضعف پشتیبانی شرکت های ارایه دهنده نرم افزارهای فعلی، موازی کاری ها در جمع آوری اطلاعات، عدم بازخورد اطلاعات از سازمان های فرادست و ... را از دیگر چالش های مراکز بیمارستانی در خصوص HIS ها بیان کردند.  
دکتر میرزایی مسئول گروه آمار و اطلاعات معاونت درمان هدف از این نشست را پیشبرد برنامه ارتقای HIS های بیمارستانی در راستای راهبرد ششم حوزه درمان در برنامه های چهارساله این حوزه (توسعه فناوری اطلاعات در حوزه درمان) عنوان کرد.  
در پایان، معاون درمان دانشگاه با جمع بندی دستاوردهای این جلسه، گفت: راهبرد توسعه فناوری اطلاعات در حوزه درمان طی چهار سال آتی بصورت کوتاه مدت و بلند مدت قابل برنامه ریزی ریزی است،که برنامه های مشترک کوتاه مدت حوزه درمان و حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه در این راستا شامل: بازنگری فرایندهای ارایه خدمت در بیمارستان ها، تدوین کدینگ واحد خدمات، ایجاد انباره داده یکپارچه در سطح دانشگاه به منظور دستیابی به داشبوردهای مدیریتی مورد نیاز و الکترونیک نمودن فرایندهای حوزه ستادی درمان دانشگاه و برنامه های بلند مدت مشترک این دو حوزه نیز شامل: انتخاب نرم افزار HIS استاندارد در سطح بین المللی، تامین منابع مورد نیاز جهت خرید نرم افزار و پیاده سازی آن به صورت پایلوت در دانشگاه و نیز اجرای پروژه PACS در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) است.

خبر: باهو

 

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۷ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۱۱
تعداد کلیک: ۱۸۵

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه تهران می‌باشد.