اخبار

برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی علل موربیدیتی مادر باردار در بیمارستان ضیاییان

برگزاری کمیته بیمارستانی بررسی علل موربیدیتی مادر باردار در بیمارستان ضیاییان
جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل موثر در بروز موربیدیتی های شدید بارداری و زایمان با حضور رئیس گروه مادر، نوزاد و مامایی معاونت درمان دانشگاه در بیمارستان ضیاییان برگزار شد.

این کمیته روز سه شنبه 12 تیرماه 97 با حضور دکتر تهرانیان رئیس گروه مادر، نوزاد و مامایی، دکتر شیخ آزادی دبیر کمیته موربیدیتی مورتالیتی، دکتر ناطقی معاون درمان بیمارستان، دکتر تفرشی رئیس بخش زنان بیمارستان و پزشکان دخیل در درمان مادر باردار و کارشناس مادران معاونت درمان در بیمارستان ضیاییان برگزار شد.
ابتدا دکتر تهرانیان رییس گروه مادر، نوزاد و مامایی معاونت درمان دانشگاه ضمن بیان اهمیت برگزاری کمیته های  موربیدیتی مادران باردار، وضعیت ثبت پیامدهای شدید بارداری و زایمان را در بیمارستان ضیاییان بررسی و فرآیندهای ضروری منجر به کاهش وقوع موربیدیتی های قابل اجتناب متشابه را عنوان کرد.
سپس گزارش سه مورد موربیدیتی مادری اخیر در بیمارستان توسط دکتر شیخ آزادی دبیر کمیته موربیدیتی بیمارستان و پزشک مسئول بیمار ارائه و توضیحات کاملی در خصوص اقدامات درمانی انجام شده بیان شد.
در ادامه دکتر تهرانیان گفت: برگزاری دوره های آموزشی جهت ماماها و متخصصین زنان به منظور به روز رسانی اطلاعات علمی، توجه به تاریخچه پزشکی، سابقه بیماری ها و شکایت های قبلی بیمار، اطلاع به موقع به پزشک استاد معین زنان و استفاده از مشاوره های ایشان می تواند گام موثری در ارائه خدمات درمانی به مادران باردار و جلوگیری از اقدامات ناخواسته شود.
در ادامه فرآیندهای منجر به ایجاد uterus invert عنوان و RCA هر بیمار ترسیم و بررسی شد.
اکبری کارشناس مادران معاونت درمان گفت: مصوباتی که در این جلسات تدوین می شود در کمیته دانشگاهی موربیدیتی مادران باردار مطرح و با تصویب و اجرای مداخلات و اقدامات بهینه در راستای کاهش موربیدیتی های مادران باردار گام های اساسی برداشته می شود.

توضیح آن که: اساتید و اعضای هیئت علمی حاضر در این جلسه نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد بررسی روند درمان مادر باردار، ارائه و علل منجر به موربیدیتی وی را بررسی کردند.

خبر: باهو

روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۶
تعداد کلیک: ۱۹۵

اظهار نظر


نام فرستنده:
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به معاونت درمان دانشگاه تهران می‌باشد.