اخبار

کلمه جستجو :
نوع اخبار :
از تاریخ :
 
تا تاریخ :
بازدید اعضاء کمیته توسعه روابط بین الملل معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان خیریه صدیقه زهرا سلام الله علیها
بازدید اعضاء کمیته توسعه روابط بین الملل معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان خیریه صدیقه زهرا سلام الله علیها
دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه و هیئت همراه در راستای برنامه توسعه گردشگری سلامت از بیمارستان خیریه صدیقه زهرا سلام الله علیها، بازدید کردند.
(۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۲۳:۰۸)
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی مدیریت خطاهای پزشکی با حضور معاونین درمان و غذا و داروی دانشگاه
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی مدیریت خطاهای پزشکی با حضور معاونین درمان و غذا و داروی دانشگاه
دکتر مهدی رضایی معاون درمان در سومین جلسه کمیته دانشگاهی مدیریت خطاهای پزشکی گفت: مراکز درمانی که مسئولیت پذیری بیشتری دارند در ثبت و گزارش خطاهای پزشکی موفق تر عمل کرده اند.
(۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۲)
برگزاری جلسه سوپروایزران آموزش به بیمار بیمارستان های دولتی تحت پوشش با حضور سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه
برگزاری جلسه سوپروایزران آموزش به بیمار بیمارستان های دولتی تحت پوشش با حضور سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه
با حضور دکتر شکوه ورعی، جلسه هم اندیشی سوپروایزران آموزش به بیمار مراکز تابعه و کارشناسان حوزه مدیریت پرستاری دانشگاه در معاونت درمان برگزار شد.
(۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۵۶)
برگزاری جلسه کارگروه گسترش تعهد حرفه ای در حوزه درمان دانشگاه
برگزاری جلسه کارگروه گسترش تعهد حرفه ای در حوزه درمان دانشگاه
دکتر رضایی در جلسه کارگروه گسترش تعهد حرفه ای در حوزه درمان گفت: موضوع تعهد حرفه ای با مکانیسم خود نظارتی نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی بیماران دارد.
(۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۵۲)
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل بدحالی پرخطر مادر باردار در بیمارستان امیرالمومنین
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل بدحالی پرخطر مادر باردار در بیمارستان امیرالمومنین
با حضور رئیس گروه مادر، نوزاد و مامایی معاونت درمان دانشگاه، جلسه کمیته بیمارستانی بررسی عوامل موثر در بروز موربیدیتی های شدید بارداری و زایمان در بیمارستان امیرالمونین برگزار شد.
(۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۷)
برگزاری جلسه هم اندیشی قطب ها با موضوع برنامه ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری جلسه هم اندیشی قطب ها با موضوع برنامه ترویج زایمان طبیعی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه در جلسه هم اندیشی قطب ها در برنامه ترویج زایمان طبیعی گفت: اهتمام به سلامت مادر و نوزاد، سلامت نسل آینده را تضمین می کند و بایستی بعنوان یک مسئولیت اجتماعی به آن بنگریم.
(۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۳۰)
برگزاری جلسه کمیته توسعه و ساماندهی کلینیک های ویژه در معاونت درمان
برگزاری جلسه کمیته توسعه و ساماندهی کلینیک های ویژه در معاونت درمان
جلسه این هفته کمیته توسعه و ساماندهی کلینیک های ویژه با هدف بازنگری آیین نامه تاسیس و بهره برداری کلینیک های مستقل دانشگاهی و نیز بررسی مشکلات جاری در کلینیک های ویژه وابسته در معاونت درمان برگزار شد.
(۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۵۸)
برگزاری جلسه کارگروه بازنگری دستورالعمل پوشش یارانه ای دارو، ملزومات و خدمات درمانی در معاونت درمان
برگزاری جلسه کارگروه بازنگری دستورالعمل پوشش یارانه ای دارو، ملزومات و خدمات درمانی در معاونت درمان
با حضور دکتر مومنی دبیر دبیرخانه تحول نظام سلامت دانشگاه، سومین جلسه کارگروه بازنگری دستورالعمل پوشش یارانه ای دارو، ملزومات و خدمات درمانی در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار شد.
(۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۰۶)
برگزاری جلسه کمیته بازبینی نگهداشت وخرید تجهیزات پزشکی در معاونت درمان
برگزاری جلسه کمیته بازبینی نگهداشت وخرید تجهیزات پزشکی در معاونت درمان
با حضور دکتر سعید پور مشاور معاون درمان و سایر اعضای کمیته بازبینی نگهداشت و خرید تجهیزات پزشکی جلسه ای با موضوع بهبود مدیریت در حوزه تجهیزات پزشکی مراکز تابعه در معاونت درمان برگزار شد.
(۱۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۲۹)
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل مرگ و میر مادران باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
برگزاری جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل مرگ و میر مادران باردار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
با حضور دکتر صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جلسه کمیته بیمارستانی بررسی علل مورتالیتی و موربیدیتی مادران باردار برگزار شد.
(۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱)
برگزاری جلسه بررسی وضعیت شاخص های کشوری کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین
برگزاری جلسه بررسی وضعیت شاخص های کشوری کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین
با حضور دکتر شکوه ورعی سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه، جلسه بررسی وضعیت شاخص های کشوری کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین در معاونت درمان برگزار شد.
(۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۵۳)
برگزاری جلسه کمیته تدوین و اجرای استانداردهای برون سپاری خدمات سلامت در معاونت درمان دانشگاه
برگزاری جلسه کمیته تدوین و اجرای استانداردهای برون سپاری خدمات سلامت در معاونت درمان دانشگاه
دکتر مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه در دومین جلسه کمیته تدوین و اجرای استانداردهای برون سپاری خدمات سلامت، گفت: یکپارچگی مدیریت در اداره بیمارستان ها، مطلوب دانشگاه است.
(۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۴۶)
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر رضایی در کمیته دانشگاهی اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: در بازار سلامت باید تلفیقی از علم پزشکی و مولفه های اقتصادی را در نظر بگیریم.
(۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۳۸)
برگزاری جلسه آموزشی سوپروایزرهای کنترل عفونت بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در معاونت درمان
برگزاری جلسه آموزشی سوپروایزرهای کنترل عفونت بیمارستانهای دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در معاونت درمان
با حضور دکتر سیفی و دکتر صداقت دو عضو هیئت علمی دانشگاه، جلسه آموزشی سوپروایزرهای کنترل عفونت در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار شد.
(۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۵۵)
برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه مروری بر مفاهیم آماری و شاخصهای ملی اورژانس بیمارستانی در معاونت درمان دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه مروری بر مفاهیم آماری و شاخصهای ملی اورژانس بیمارستانی در معاونت درمان دانشگاه
با حضور دکتر میرزایی مسئول گروه آمار و مدارک پزشکی و دکتر نیازی کارشناس اورژانس معاونت درمان کارگاه آموزشی سه روزه شاخص های ملی اورژانس برگزار شد.
(۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۲۵)
تعداد نمایش: