نمایش اوقات شرعی

شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶
اذان صبح : ۰۵ : ۱۶ : ۳۱
طلوع خورشید : ۰۶ : ۴۱ : ۳۱
اذان ظهر : ۱۲ : ۱۷ : ۳۸
غروب خورشید : ۱۷ : ۵۴ : ۱۷
اذان مغرب : ۱۸ : ۱۱ : ۳۸
rahim-moazenzadeh.swf 05 : 16- 12 : 17- 18 : 11

فهرست اوقات شرعی


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۱ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۲۱ : ۰۲۰۶ : ۴۶ : ۱۹۱۲ : ۱۸ : ۰۸۱۷ : ۵۰ : ۲۷۱۸ : ۰۷ : ۵۴
چهارشنبه۲ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۹ : ۵۶۰۶ : ۴۵ : ۰۸۱۲ : ۱۸ : ۰۲۱۷ : ۵۱ : ۲۵۱۸ : ۰۸ : ۵۰
پنج شنبه۳ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۸ : ۴۹۰۶ : ۴۳ : ۵۷۱۲ : ۱۷ : ۵۵۱۷ : ۵۲ : ۲۳۱۸ : ۰۹ : ۴۶
جمعه۴ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۷ : ۴۰۰۶ : ۴۲ : ۴۴۱۲ : ۱۷ : ۴۷۱۷ : ۵۳ : ۲۰۱۸ : ۱۰ : ۴۲
شنبه۵ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۶ : ۳۱۰۶ : ۴۱ : ۳۱۱۲ : ۱۷ : ۳۸۱۷ : ۵۴ : ۱۷۱۸ : ۱۱ : ۳۸
یکشنبه۶ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۵ : ۲۰۰۶ : ۴۰ : ۱۶۱۲ : ۱۷ : ۲۹۱۷ : ۵۵ : ۱۴۱۸ : ۱۲ : ۳۳
دوشنبه۷ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۴ : ۰۸۰۶ : ۳۹ : ۰۱۱۲ : ۱۷ : ۲۰۱۷ : ۵۶ : ۱۰۱۸ : ۱۳ : ۲۸
سه شنبه۸ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۲ : ۵۵۰۶ : ۳۷ : ۴۵۱۲ : ۱۷ : ۱۰۱۷ : ۵۷ : ۰۶۱۸ : ۱۴ : ۲۲
چهارشنبه۹ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۱ : ۴۱۰۶ : ۳۶ : ۲۸۱۲ : ۱۶ : ۵۹۱۷ : ۵۸ : ۰۱۱۸ : ۱۵ : ۱۷
پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۱۰ : ۲۶۰۶ : ۳۵ : ۱۱۱۲ : ۱۶ : ۴۸۱۷ : ۵۸ : ۵۷۱۸ : ۱۶ : ۱۱
جمعه۱۱ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۰۹ : ۰۹۰۶ : ۳۳ : ۵۲۱۲ : ۱۶ : ۳۶۱۷ : ۵۹ : ۵۲۱۸ : ۱۷ : ۰۵
شنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۰۷ : ۵۲۰۶ : ۳۲ : ۳۳۱۲ : ۱۶ : ۲۴۱۸ : ۰۰ : ۴۶۱۸ : ۱۷ : ۵۸
یکشنبه۱۳ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۰۶ : ۳۴۰۶ : ۳۱ : ۱۴۱۲ : ۱۶ : ۱۱۱۸ : ۰۱ : ۴۱۱۸ : ۱۸ : ۵۲
دوشنبه۱۴ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۰۵ : ۱۴۰۶ : ۲۹ : ۵۴۱۲ : ۱۵ : ۵۸۱۸ : ۰۲ : ۳۵۱۸ : ۱۹ : ۴۵
سه شنبه۱۵ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۰۳ : ۵۴۰۶ : ۲۸ : ۳۳۱۲ : ۱۵ : ۴۴۱۸ : ۰۳ : ۲۸۱۸ : ۲۰ : ۳۸
چهارشنبه۱۶ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۰۲ : ۳۳۰۶ : ۲۷ : ۱۲۱۲ : ۱۵ : ۳۰۱۸ : ۰۴ : ۲۲۱۸ : ۲۱ : ۳۰
پنج شنبه۱۷ اسفند ۱۳۹۶۰۵ : ۰۱ : ۱۱۰۶ : ۲۵ : ۵۰۱۲ : ۱۵ : ۱۶۱۸ : ۰۵ : ۱۵۱۸ : ۲۲ : ۲۳
جمعه۱۸ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۵۹ : ۴۸۰۶ : ۲۴ : ۲۸۱۲ : ۱۵ : ۰۱۱۸ : ۰۶ : ۰۸۱۸ : ۲۳ : ۱۵
شنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۲۴۰۶ : ۲۳ : ۰۵۱۲ : ۱۴ : ۴۶۱۸ : ۰۷ : ۰۰۱۸ : ۲۴ : ۰۷
یکشنبه۲۰ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۵۷ : ۰۰۰۶ : ۲۱ : ۴۲۱۲ : ۱۴ : ۳۱۱۸ : ۰۷ : ۵۳۱۸ : ۲۴ : ۵۹
دوشنبه۲۱ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۵۵ : ۳۵۰۶ : ۲۰ : ۱۸۱۲ : ۱۴ : ۱۵۱۸ : ۰۸ : ۴۵۱۸ : ۲۵ : ۵۱
سه شنبه۲۲ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۵۴ : ۰۸۰۶ : ۱۸ : ۵۴۱۲ : ۱۳ : ۵۹۱۸ : ۰۹ : ۳۷۱۸ : ۲۶ : ۴۳
چهارشنبه۲۳ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۵۲ : ۴۲۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۲ : ۱۳ : ۴۲۱۸ : ۱۰ : ۲۸۱۸ : ۲۷ : ۳۴
پنج شنبه۲۴ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۵۱ : ۱۴۰۶ : ۱۶ : ۰۵۱۲ : ۱۳ : ۲۶۱۸ : ۱۱ : ۲۰۱۸ : ۲۸ : ۲۵
جمعه۲۵ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۴۹ : ۴۶۰۶ : ۱۴ : ۴۰۱۲ : ۱۳ : ۰۹۱۸ : ۱۲ : ۱۱۱۸ : ۲۹ : ۱۷
شنبه۲۶ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۴۸ : ۱۷۰۶ : ۱۳ : ۱۵۱۲ : ۱۲ : ۵۲۱۸ : ۱۳ : ۰۲۱۸ : ۳۰ : ۰۸
یکشنبه۲۷ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۴۶ : ۴۸۰۶ : ۱۱ : ۵۰۱۲ : ۱۲ : ۳۴۱۸ : ۱۳ : ۵۳۱۸ : ۳۰ : ۵۹
دوشنبه۲۸ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۴۵ : ۱۸۰۶ : ۱۰ : ۲۴۱۲ : ۱۲ : ۱۷۱۸ : ۱۴ : ۴۴۱۸ : ۳۱ : ۴۹
سه شنبه۲۹ اسفند ۱۳۹۶۰۴ : ۴۳ : ۴۷۰۶ : ۰۸ : ۵۸۱۲ : ۱۱ : ۵۹۱۸ : ۱۵ : ۳۴۱۸ : ۳۲ : ۴۰