نمایش اوقات شرعی

چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
اذان صبح : ۰۵ : ۲۳ : ۰۷
طلوع خورشید : ۰۶ : ۵۰ : ۰۳
اذان ظهر : ۱۳ : ۰۸ : ۰۰
غروب خورشید : ۱۹ : ۲۶ : ۳۳
اذان مغرب : ۱۹ : ۴۳ : ۴۹
rahim-moazenzadeh.swf 05 : 23- 13 : 08- 19 : 43

فهرست اوقات شرعی


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
جمعه۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۴۱ : ۵۳۰۶ : ۰۷ : ۱۲۱۲ : ۱۱ : ۳۷۱۸ : ۱۶ : ۳۷۱۸ : ۳۳ : ۴۳
شنبه۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۴۰ : ۲۲۰۷ : ۰۵ : ۴۶۱۳ : ۱۱ : ۱۹۱۹ : ۱۷ : ۲۷۱۹ : ۳۴ : ۳۳
یکشنبه۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۸ : ۴۹۰۷ : ۰۴ : ۲۰۱۳ : ۱۱ : ۰۱۱۹ : ۱۸ : ۱۷۱۹ : ۳۵ : ۲۴
دوشنبه۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۷ : ۱۷۰۷ : ۰۲ : ۵۴۱۳ : ۱۰ : ۴۳۱۹ : ۱۹ : ۰۷۱۹ : ۳۶ : ۱۴
سه شنبه۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۵ : ۴۴۰۷ : ۰۱ : ۲۸۱۳ : ۱۰ : ۲۵۱۹ : ۱۹ : ۵۷۱۹ : ۳۷ : ۰۵
چهارشنبه۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۴ : ۱۰۰۷ : ۰۰ : ۰۲۱۳ : ۱۰ : ۰۷۱۹ : ۲۰ : ۴۷۱۹ : ۳۷ : ۵۵
پنج شنبه۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۲ : ۳۶۰۶ : ۵۸ : ۳۶۱۳ : ۰۹ : ۴۸۱۹ : ۲۱ : ۳۶۱۹ : ۳۸ : ۴۶
جمعه۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۳۱ : ۰۲۰۶ : ۵۷ : ۱۰۱۳ : ۰۹ : ۳۰۱۹ : ۲۲ : ۲۶۱۹ : ۳۹ : ۳۶
شنبه۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۹ : ۲۷۰۶ : ۵۵ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۲۱۹ : ۲۳ : ۱۵۱۹ : ۴۰ : ۲۷
یکشنبه۱۰ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۷ : ۵۳۰۶ : ۵۴ : ۱۸۱۳ : ۰۸ : ۵۴۱۹ : ۲۴ : ۰۵۱۹ : ۴۱ : ۱۷
دوشنبه۱۱ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۶ : ۱۸۰۶ : ۵۲ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۳۶۱۹ : ۲۴ : ۵۵۱۹ : ۴۲ : ۰۸
سه شنبه۱۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۴ : ۴۲۰۶ : ۵۱ : ۲۸۱۳ : ۰۸ : ۱۸۱۹ : ۲۵ : ۴۴۱۹ : ۴۲ : ۵۸
چهارشنبه۱۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۳ : ۰۷۰۶ : ۵۰ : ۰۳۱۳ : ۰۸ : ۰۰۱۹ : ۲۶ : ۳۳۱۹ : ۴۳ : ۴۹
پنج شنبه۱۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۲۱ : ۳۱۰۶ : ۴۸ : ۳۸۱۳ : ۰۷ : ۴۳۱۹ : ۲۷ : ۲۳۱۹ : ۴۴ : ۴۰
جمعه۱۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۹ : ۵۵۰۶ : ۴۷ : ۱۳۱۳ : ۰۷ : ۲۵۱۹ : ۲۸ : ۱۲۱۹ : ۴۵ : ۳۱
شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۸ : ۲۰۰۶ : ۴۵ : ۴۹۱۳ : ۰۷ : ۰۸۱۹ : ۲۹ : ۰۲۱۹ : ۴۶ : ۲۱
یکشنبه۱۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۶ : ۴۴۰۶ : ۴۴ : ۲۵۱۳ : ۰۶ : ۵۱۱۹ : ۲۹ : ۵۱۱۹ : ۴۷ : ۱۲
دوشنبه۱۸ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۵ : ۰۸۰۶ : ۴۳ : ۰۲۱۳ : ۰۶ : ۳۴۱۹ : ۳۰ : ۴۱۱۹ : ۴۸ : ۰۳
سه شنبه۱۹ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۳ : ۳۲۰۶ : ۴۱ : ۳۹۱۳ : ۰۶ : ۱۷۱۹ : ۳۱ : ۳۰۱۹ : ۴۸ : ۵۴
چهارشنبه۲۰ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۱ : ۵۶۰۶ : ۴۰ : ۱۶۱۳ : ۰۶ : ۰۰۱۹ : ۳۲ : ۲۰۱۹ : ۴۹ : ۴۶
پنج شنبه۲۱ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۱۰ : ۲۰۰۶ : ۳۸ : ۵۴۱۳ : ۰۵ : ۴۴۱۹ : ۳۳ : ۰۹۱۹ : ۵۰ : ۳۷
جمعه۲۲ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۸ : ۴۴۰۶ : ۳۷ : ۳۲۱۳ : ۰۵ : ۲۸۱۹ : ۳۳ : ۵۹۱۹ : ۵۱ : ۲۸
شنبه۲۳ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۷ : ۰۹۰۶ : ۳۶ : ۱۱۱۳ : ۰۵ : ۱۲۱۹ : ۳۴ : ۴۹۱۹ : ۵۲ : ۲۰
یکشنبه۲۴ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۵ : ۳۳۰۶ : ۳۴ : ۵۱۱۳ : ۰۴ : ۵۷۱۹ : ۳۵ : ۳۸۱۹ : ۵۳ : ۱۲
دوشنبه۲۵ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۳ : ۵۸۰۶ : ۳۳ : ۳۱۱۳ : ۰۴ : ۴۲۱۹ : ۳۶ : ۲۸۱۹ : ۵۴ : ۰۳
سه شنبه۲۶ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۲ : ۲۳۰۶ : ۳۲ : ۱۱۱۳ : ۰۴ : ۲۷۱۹ : ۳۷ : ۱۸۱۹ : ۵۴ : ۵۵
چهارشنبه۲۷ فروردین ۱۳۹۹۰۵ : ۰۰ : ۴۸۰۶ : ۳۰ : ۵۳۱۳ : ۰۴ : ۱۳۱۹ : ۳۸ : ۰۸۱۹ : ۵۵ : ۴۷
پنج شنبه۲۸ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۹ : ۱۳۰۶ : ۲۹ : ۳۵۱۳ : ۰۳ : ۵۹۱۹ : ۳۸ : ۵۸۱۹ : ۵۶ : ۳۹
جمعه۲۹ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۳۹۰۶ : ۲۸ : ۱۷۱۳ : ۰۳ : ۴۵۱۹ : ۳۹ : ۴۸۱۹ : ۵۷ : ۳۲
شنبه۳۰ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۶ : ۰۵۰۶ : ۲۷ : ۰۱۱۳ : ۰۳ : ۳۲۱۹ : ۴۰ : ۳۸۱۹ : ۵۸ : ۲۴
یکشنبه۳۱ فروردین ۱۳۹۹۰۴ : ۵۴ : ۳۲۰۶ : ۲۵ : ۴۵۱۳ : ۰۳ : ۱۹۱۹ : ۴۱ : ۲۸۱۹ : ۵۹ : ۱۶