نمایش اوقات شرعی

چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵
اذان صبح : ۰۵ : ۱۷ : ۴۰
طلوع خورشید : ۰۶ : ۴۲ : ۴۴
اذان ظهر : ۱۲ : ۱۷ : ۴۷
غروب خورشید : ۱۷ : ۵۳ : ۲۰
اذان مغرب : ۱۸ : ۱۰ : ۴۲
rahim-moazenzadeh.swf 05 : 17- 12 : 17- 18 : 10

فهرست اوقات شرعی


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
یکشنبه۱ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۲۱ : ۰۲۰۶ : ۴۶ : ۱۹۱۲ : ۱۸ : ۰۸۱۷ : ۵۰ : ۲۷۱۸ : ۰۷ : ۵۴
دوشنبه۲ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۹ : ۵۶۰۶ : ۴۵ : ۰۸۱۲ : ۱۸ : ۰۲۱۷ : ۵۱ : ۲۵۱۸ : ۰۸ : ۵۰
سه شنبه۳ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۸ : ۴۹۰۶ : ۴۳ : ۵۷۱۲ : ۱۷ : ۵۵۱۷ : ۵۲ : ۲۳۱۸ : ۰۹ : ۴۶
چهارشنبه۴ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۷ : ۴۰۰۶ : ۴۲ : ۴۴۱۲ : ۱۷ : ۴۷۱۷ : ۵۳ : ۲۰۱۸ : ۱۰ : ۴۲
پنج شنبه۵ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۶ : ۳۱۰۶ : ۴۱ : ۳۱۱۲ : ۱۷ : ۳۸۱۷ : ۵۴ : ۱۷۱۸ : ۱۱ : ۳۸
جمعه۶ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۵ : ۲۰۰۶ : ۴۰ : ۱۶۱۲ : ۱۷ : ۲۹۱۷ : ۵۵ : ۱۴۱۸ : ۱۲ : ۳۳
شنبه۷ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۴ : ۰۸۰۶ : ۳۹ : ۰۱۱۲ : ۱۷ : ۲۰۱۷ : ۵۶ : ۱۰۱۸ : ۱۳ : ۲۸
یکشنبه۸ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۲ : ۵۵۰۶ : ۳۷ : ۴۵۱۲ : ۱۷ : ۱۰۱۷ : ۵۷ : ۰۶۱۸ : ۱۴ : ۲۲
دوشنبه۹ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۱ : ۴۱۰۶ : ۳۶ : ۲۸۱۲ : ۱۶ : ۵۹۱۷ : ۵۸ : ۰۱۱۸ : ۱۵ : ۱۷
سه شنبه۱۰ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۱۰ : ۲۶۰۶ : ۳۵ : ۱۱۱۲ : ۱۶ : ۴۸۱۷ : ۵۸ : ۵۷۱۸ : ۱۶ : ۱۱
چهارشنبه۱۱ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۰۹ : ۰۹۰۶ : ۳۳ : ۵۲۱۲ : ۱۶ : ۳۶۱۷ : ۵۹ : ۵۲۱۸ : ۱۷ : ۰۵
پنج شنبه۱۲ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۰۷ : ۵۲۰۶ : ۳۲ : ۳۳۱۲ : ۱۶ : ۲۴۱۸ : ۰۰ : ۴۶۱۸ : ۱۷ : ۵۸
جمعه۱۳ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۰۶ : ۳۴۰۶ : ۳۱ : ۱۴۱۲ : ۱۶ : ۱۱۱۸ : ۰۱ : ۴۱۱۸ : ۱۸ : ۵۲
شنبه۱۴ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۰۵ : ۱۴۰۶ : ۲۹ : ۵۴۱۲ : ۱۵ : ۵۸۱۸ : ۰۲ : ۳۵۱۸ : ۱۹ : ۴۵
یکشنبه۱۵ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۰۳ : ۵۴۰۶ : ۲۸ : ۳۳۱۲ : ۱۵ : ۴۴۱۸ : ۰۳ : ۲۸۱۸ : ۲۰ : ۳۸
دوشنبه۱۶ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۰۲ : ۳۳۰۶ : ۲۷ : ۱۲۱۲ : ۱۵ : ۳۰۱۸ : ۰۴ : ۲۲۱۸ : ۲۱ : ۳۰
سه شنبه۱۷ اسفند ۱۳۹۵۰۵ : ۰۱ : ۱۱۰۶ : ۲۵ : ۵۰۱۲ : ۱۵ : ۱۶۱۸ : ۰۵ : ۱۵۱۸ : ۲۲ : ۲۳
چهارشنبه۱۸ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۵۹ : ۴۸۰۶ : ۲۴ : ۲۸۱۲ : ۱۵ : ۰۱۱۸ : ۰۶ : ۰۸۱۸ : ۲۳ : ۱۵
پنج شنبه۱۹ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۵۸ : ۲۴۰۶ : ۲۳ : ۰۵۱۲ : ۱۴ : ۴۶۱۸ : ۰۷ : ۰۰۱۸ : ۲۴ : ۰۷
جمعه۲۰ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۵۷ : ۰۰۰۶ : ۲۱ : ۴۲۱۲ : ۱۴ : ۳۱۱۸ : ۰۷ : ۵۳۱۸ : ۲۴ : ۵۹
شنبه۲۱ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۵۵ : ۳۵۰۶ : ۲۰ : ۱۸۱۲ : ۱۴ : ۱۵۱۸ : ۰۸ : ۴۵۱۸ : ۲۵ : ۵۱
یکشنبه۲۲ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۵۴ : ۰۸۰۶ : ۱۸ : ۵۴۱۲ : ۱۳ : ۵۹۱۸ : ۰۹ : ۳۷۱۸ : ۲۶ : ۴۳
دوشنبه۲۳ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۵۲ : ۴۲۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۲ : ۱۳ : ۴۲۱۸ : ۱۰ : ۲۸۱۸ : ۲۷ : ۳۴
سه شنبه۲۴ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۵۱ : ۱۴۰۶ : ۱۶ : ۰۵۱۲ : ۱۳ : ۲۶۱۸ : ۱۱ : ۲۰۱۸ : ۲۸ : ۲۵
چهارشنبه۲۵ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۴۹ : ۴۶۰۶ : ۱۴ : ۴۰۱۲ : ۱۳ : ۰۹۱۸ : ۱۲ : ۱۱۱۸ : ۲۹ : ۱۷
پنج شنبه۲۶ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۴۸ : ۱۷۰۶ : ۱۳ : ۱۵۱۲ : ۱۲ : ۵۲۱۸ : ۱۳ : ۰۲۱۸ : ۳۰ : ۰۸
جمعه۲۷ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۴۶ : ۴۸۰۶ : ۱۱ : ۵۰۱۲ : ۱۲ : ۳۴۱۸ : ۱۳ : ۵۳۱۸ : ۳۰ : ۵۹
شنبه۲۸ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۴۵ : ۱۸۰۶ : ۱۰ : ۲۴۱۲ : ۱۲ : ۱۷۱۸ : ۱۴ : ۴۴۱۸ : ۳۱ : ۴۹
یکشنبه۲۹ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۴۳ : ۴۷۰۶ : ۰۸ : ۵۸۱۲ : ۱۱ : ۵۹۱۸ : ۱۵ : ۳۴۱۸ : ۳۲ : ۴۰
دوشنبه۳۰ اسفند ۱۳۹۵۰۴ : ۴۲ : ۱۶۰۶ : ۰۷ : ۳۳۱۲ : ۱۱ : ۴۱۱۸ : ۱۶ : ۲۵۱۸ : ۳۳ : ۳۱